Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: laiva
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 65

plakandibenaTulkojumi

plakandibena laiva

pārairuTulkojumi

pārairu laiva

sašķiebtiesTulkojumi, Sinonīmi

laiva sašķiebās

nogrimtTulkojumi, Sinonīmi

laiva nogrima

airisTulkojumi, Sinonīmi

airu laiva

saliekamsTulkojumi, Sinonīmi

saliekamā gulta / laiva

mestiesTulkojumi, Sinonīmi

laiva metas pie dibena

uzdzītTulkojumi, Sinonīmi

vējš uzdzinis laivu uz sēkļa

piestiprinātTulkojumi, Sinonīmi

piestiprināt laivu pie steķiem

pievilktTulkojumi, Sinonīmi

pievilkt laivu pie krasta

piedzītTulkojumi, Sinonīmi

vējš piedzinis laivu pie krasta

pavizinātiesTulkojumi, Sinonīmi

pavizināties ar laivu

pārveltiesTulkojumi, Sinonīmi

vilnis pārvēlās pāri laivas malai

pārliektiesTulkojumi, Sinonīmi

pārliekties pār laivas malu

sakāptTulkojumi, Sinonīmi

visi sakāpa laivā / tribīnē


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls