Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: laiva
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 65

irtTulkojumi, Sinonīmi

irt laivu

ieviļņotTulkojumi, Sinonīmi

upe ieviļņoja laiviņu ezerā

iesūktiesTulkojumi, Sinonīmi

laivā iesūcies ūdens

iestumtTulkojumi, Sinonīmi

ie. laivu ūdenī

iesēstiesTulkojumi, Sinonīmi

ie. laiviņā

smeltiesTulkojumi, Sinonīmi

ūdens smeļas laivā

ieplūstTulkojumi, Sinonīmi

laivā ieplūdis ūdens

ieņemtTulkojumi, Sinonīmi

ie. laivā

ielēktTulkojumi, Sinonīmi

ie. laivā

ielaistTulkojumi, Sinonīmi

ie. laivu ūdenī

stūrētTulkojumi, Sinonīmi

stūrēt auto / laivu

dobtTulkojumi, Sinonīmi

dobt vienkoča laivu

sūktiesTulkojumi, Sinonīmi

ūdens sūcas laivā

atstumtTulkojumi, Sinonīmi

atstumt laivu no krasta

atskalotTulkojumi

viļņi atskaloja laivu no krasta


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls