Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: eiti
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 100+

kompromisasTulkojumi

eiti į kompromisą

kolonaTulkojumi

eiti kolonoje

galvaTulkojumi

eik nuo mano galvos!
galvomis eiti

kojaTulkojumi

eiti su kuo koja į koją arī

niekasTulkojumi


keliasTulkojumi

kreivais keliais eiti

akisTulkojumi


kelmasTulkojumi

eik po kelmais!

kūliaisTulkojumi

dūmai eina kūliais

žemynaTulkojumi

kelias eina žemyn


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls