Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Čaks
Atrasto rezultātu skaits: 49

Tango Dzejas vārdnīca
... ir tipoloģiski līdzīgs A.Čaka 1920.g. dzejai (dziesmām, romancēm), kurās poetizēts pilsētas nomaļu tēls līdz ar tās apdzīvotājiem. T. latviskojis Leons Briedis (žurn. Grāmata, 1990, Nr.4).

Metafora Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejā (K.Skalbem, A.Čakam, E.Ādamsonam, O.Vācietim, I.Ziedonim, J.Rokpelnim u.c.): “ Es esmu koks./ Pumpuri plēš mani, bet es valdos. ” (I.Ziedonis Pavasaris); “ Kas esi tu, vēlīnā Rudens roka, / tu, kas ezeriem aizver acis/ un vējā kovārņu aizkaru svied? ” (J.Helds Kas esi tu? ), sk ...

Virsshēmas uzsvari Dzejas vārdnīca
... Spilgts v.u. paraugs ir A.Čaka anapestā sar. dzej. Atzīšanās . Pirmajā pantā tikai ceturtās rindas anakrūzā nav v.i., visās pārējās tas ir: Mi glā asaro logs. Ko tur liegties nav vērts: vv/ vv / vv / vv / Ti kai tevi es mīlējis esmu. - vv/ vv / vv / v Kā dā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, vv ...

Baltās vārsmas Dzejas vārdnīca
... neatskaņotā panta vārsmu? Daudz, ja Aleksandra Čaka rindu par klēpja sunīti “ar kājām trīcošām kā želē”, vai Gunāra Saliņa aicinājumu “Apmežosim Ņujorku” (Manhatānu). Kāds sevišķi kaislīgs dzejas cienītājs varbūt vēl būs iegaumējis Roberta Mūka pantu, ka “Pīpes dūmi ir pīšļu ...