Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Auseklis
Atrasto rezultātu skaits: 34

Refrēns Dzejas vārdnīca
... bieži sacerēta atšķirīgā pantmērā, piemēram: Ausekli, vai tu jau projām bēdz, Kad vēl citas zvaigznes spīdam redz? Lakstīgala sērā balsī sauc, Savas dziesmas tevim pakaļ trauc! Manim būs, kaut gan sirds bēdas jūt, Šķirties, ak šķirties ir grūt! Šķirties, ak šķirties, ak šķirties ir grūt ...

Burtnieks Dzejas vārdnīca
... dzejā (A.Pumpura Lāčplēsī , Ausekļa, J.Akuratera, T.Tomsona dzejā) un apziņā (J.Alunāna izteikumi). Latv. mecenāts A.Dombrovskis 1907.g. nodib . Burtnieku pili - namu, kur rakstn., dzejn., mākslin. (dievišķās iedvesmas kalpi) varēja netraucēti strādāt un dzīvot, sk. burvis , zavetnieks Arī Burtnieku ...

Bizmaņi Dzejas vārdnīca
... Dauguļa kokgriezumos Pēterburgas Avīžu slejās. sk. Ausekļa satīriskos dzejoļus Augsta laime bizmaņiem, Bizmaņu draugu dziesma , K.Valdemāra un K.Barona satīriskos rakstus Bizes gaudas, Bizes prieki, Bizmaņa sapņi . Vēlākos laikos bizmanis - sinonīms ...

Varianti Dzejas vārdnīca
... par Ivara Ivaska dzejoli , A.Kaugars Variācija par Ausekļa tēmu , O.Vācietis, O.Stumbrs I.Lindbergs, I.Auziņš Variācijas , E.Plaudis Čigāna variācija, Federiko (vēl viena variācija). Kr. dzejā B.Pasternakam atsevišķs dzej. krāj. Tēmas un variācijas (1923); 2) Tautas dzejā, kārtojot iespiešanai Latvju ...