Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 36

Nīčeānisms un latviešu dzeja Dzejas vārdnīca
... Eglīša, J.Akuratera, Fallija, K.Skalbes u.c. 20.gs. sāk. dzejn. darbos, sk.: “Iet pārcilvēks/ Par jūras krokām, / Kā Saules spēks, / Smails, lingu rokām.” (V.Eglītis); “Ķiršu dārzā baltā/ Eju kā laimīgs fauns, / Neatminu vairs lāsta, / Ne kas labs un ļauns.” (J.Akuraters); “Es nīstu Olimpu ...

Vārds Dzejas vārdnīca
... papīra strēmelēm rakstījis Raiņa, J.Akuratera, K.Skalbes u.c. dzejoļus ar siekalām pielipinājis pa papīrītim lāpstas kāta vidū un strādājot atkārtojis, kamēr iemācījies no galvas.” J.Mazutis: “Vārdos elpo vesela cilvēku, ainavu, skaņu, domu, sāpju, vēlmju un tvērienu plejāde, kas meklē atbalsis ...

Ainava Dzejas vārdnīca
... (Valdis Staburaga bērni , F.Brīvzemnieka, K.Skalbes, F.Bārdas darbos). Daudz par a. nozīmi mākslā domājis Rainis (sākotnējā J.Gētes ietekmē), kas radis atspoguļojumu gan viņa d-grām., gan kopā ar Aspaziju uzrakstītajā atmiņu grām. Kastaņola , gan dzejā. 1930.g. pozitivīsma dzejā nozīmīga kļūst ...

Brīvās vārsmas Dzejas vārdnīca
... , V.Plūdonim, F.Bārdam, K.Skalbem, Aspazijai, J.Akurateram, dažos posmos - arī Rainim): Ne stāvu zvaigznes nestāv ciet, 4 Viss iet, 1 Viss rit un riet, - 2 Kā, mīļo actiņ, tevim šķiet, 4 Vai mēs gan spēsim skūpstiem laiku siet? 5 Šajā Raiņa dzejolī brīvā kārtībā mijas vienpēdu, divpēdu, četr- ...

Pārejošas metriskas formas Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejn. (Aspazijai, K.Skalbem, J.Akurateram, Fallijam). Rainim p.m.f. atrodamas gk. impres. posma dzejā (īpaši krāj. Mēness meitiņa ): Kad nu tev kādreiz manis nepietiek?! Jo tu jau gribi, lai es mūžam augu. Un kā es to lai izdaru, ko liek ? Ja neizdaru, pazaudēju draugu ! Ko aplinki! - es teikšu ...

Metafora Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejā (K.Skalbem, A.Čakam, E.Ādamsonam, O.Vācietim, I.Ziedonim, J.Rokpelnim u.c.): “ Es esmu koks./ Pumpuri plēš mani, bet es valdos. ” (I.Ziedonis Pavasaris); “ Kas esi tu, vēlīnā Rudens roka, / tu, kas ezeriem aizver acis/ un vējā kovārņu aizkaru svied? ” (J.Helds Kas esi tu? ), sk ...