Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Kari un nemieri
Likumdošana un tiesības


1941-1945

"Pašpārvalde"

Vietējās pārvaldes iestādes okupētajā Latvijā ar ierobežotām tiesībām, darbojās nacistiskās Vācijas okupācijas iestāžu pārraudzībā. 1941 VII sākumā daļa bijušo Latvijas Republikas valsts darbinieku, politisko partiju līderi un virsnieki cerēja, ka Vācija ļaus izveidot jaunu valdību un atjaunot Latvijas valstisko patstāvību. Pakāpeniski darbību atjaunoja bijušās Latvijas Republikas ministrijas un iestādes, sāka formēt latviešu policijas dienestu. Taču pēc nacistiskās Vācijas okupācijas režīma nodibināšanas tika aizliegts veidot latviešu pašaizsardzības spēkus. Okupācijas iestādes nepārprotami noliedza Latvijas valsts atjaunošanas iespēju, izslēdzot pat autonomiju. Tas bija pilsonisko aprindu cerību pilnīgs sabrukums.

Tomēr Berlīnē uzskatīja, ka uzticamas vietējās pārvaldes t.s. zemes pašpārvalde atvieglos okupācijas režīma politikas īstenošanu. Par šādas uzticamas "pašpārvaldes" jeb ģenerāldirekcijas vadītāju tika iecelts bijušais Latvijas armijas ģenerālis O.Dankers. Šīs "pašpārvaldes" uzdevums bija pildīt gk. reihskomisāra un ģenerālkomisāru norādījumus un būt starpniecei starp okupācijas iestādēm un iedzīvotājiem.

Visu okupēto A teritoriju reihskomisārs A.Rozenbergs 1942.7.III rīkojumā uzsvēra, ka valdība veiks okupēto apgabalu pārraudzību, bet ģenerāldirektoru skaitu un pienākumus noteiks vācu okupācijas iestādes. "Ostland" Latvijas daļā 1942.9.V tika iecelti šādi pašpārvaldes ģenerāldirektori: iekšlietu - O.Dankers, saimniecības - V.Žagars, finansu - J.Skujēvics, tieslietu - A.Valdmanis, izglītības un kultūras - LU rektors prof. M.Prīmanis u.c. "Pašpārvaldes" vadības mītne atradās Rīgā. Tuvojoties sarkanajai armijai, 1944 IX tā tika pārcelta uz Liepāju.

Lai celtu Latviešu leģiona karavīru kaujas sparu, kara beigu posmā Vācijas valdība nolēma atļaut latviešiem veidot Latvijas Nacionālo komiteju (LNK) ar Latvijas pagaidu valdības funkcijām. LNK nodibināja 1945.20.II Potsdamā (netālu no Berlīnes). Taču vācu pavēlniecība Kurzemē to boikotēja un atļāva tai pildīt tikai "pašpārvaldes" funkcijas. 1945.3.V LNK pieņēma lēmumu par pašlikvidāciju. Tika izveidota jauna "valdība" ar pulkv. R.Osi priekšgalā. Taču tam vairs nebija nekādas nozīmes, jo 1945.8.V Vācija kapitulēja. Neilgi pirms tam R.Osis ar "valdības" locekļiem devās uz Vāciju.

Visi mēģinājumi nacistiskās Vācijas okupācijas režīma laikā atjaunot Latvijas valsti cieta neveiksmi.

Izmantotā literatūra:

  1. Strods H. Zem melnbrūnā zobena. R., 1994.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012