Atbildes, kuras tu meklē
J.Čakste
J.Čakste
J. Čakste pasniedz Lāčplēša Kara ordeni
J.Čakste atklāj Satversmes sapulces sēdi

Politiskās attiecības
Personālijas


1859-1927

Čakste Jānis

Latvijas Republikas Valsts prezidents. Dzimis 1859.14.IX Jelgavas apriņķa Sesavas pagasta Čakstēs. Beidzis Maskavas universitātes Juridisko nodaļu (1886). Pēc tam valsts dienestā Kurzemes guberņas prokuratūrā Jelgavā, vēlāk advokāts. No 1887 Jelgavas Latviešu biedrības priekšnieks. 1888-1914 laikraksta "Tēvija" izdevējs (līdz 1906 arī redaktors). 1905 piedalījies Latvijas autonomijas projekta izstrādāšanā. 1906 IV ievēlēts Krievijas Valsts domē. Pēc domes atlaišanas (1906.8.VII), protestējot pret cara nelikumīgo rīcību, J.Čakste parakstīja tā saukto Viborgas deklarāciju, par ko uz 3 mēnešiem tika ieslodzīts cietumā. 1. pasaules kara laikā bija Bēgļu apgādāšanas Centrālkomitejas priekšsēža vietnieks, vēlāk priekšsēža. Darbojās Latviešu pagaidu Nacionālajā padomē. No 1918 XI Latvijas Tautas padomes, no 1920 V Satversmes sapulces priekšsēdis. No 1922 XI Valsts prezidents (otrreiz ievēlēts 1925 XI). 1919 I - V vadījis Latvijas delegāciju Parīzes miera konferencē. LU profesors (no 1919). LU goda doktors jurisprudencē (1924).

Miris Rīgā 1927.14.III. Apbedīts 1. Meža kapos Rīgā (kapa pieminekļa autors tēlnieks K.Jansons). J.Čakstes bērēs piedalījās ap 150 tūkst. cilvēku.

Izmantotā literatūra:

  1. Andersons E. Četri prezidenti: Jānis Čakste// Latvijas vēsture. 1992, 3.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012