Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Lazdukalna pagasta kultūrvēsturiskie pavedieni

Lieparu senkapi

Latgales reģions, Lazdukalna pagasts, Liepari

Lieparu iedzīvotāji lepojas ar savu skaisto un sakopto kapsētu. Katru gadu tiek rīkotas talkas, lai sakoptu kapsētas teritoriju un netiek ņemts vērā, vai aizgājējam ir tuvinieki vai nē, ja runa ir par lapu noraušanu no kapa vai zaru aizvākšanu, ikviena kapu kopiņa saņems uzmanību. Starp jauniem kapiem ar apmalītēm un pieminekļiem ir daudzi uzkalniņi, kuriem bērniem nav atļauts kāpt virsū, jo kādreiz tur bijis kapiņš. Vecā kapu daļa ir sakususi kopā ar jauno, jo aktīva kapu rakšana notiek abās pusēs.

Stāsts par Lieparu senkapiem:

Pirmais, ko var atcerēties esot Lieparu kapsētā ir priedes – lielās simtgadīgās priedes, kas savus vainagus pleš gluži kā M. Stārestes ilustrācijās.Mans vecaistēvs man stāstīja, ka agrāk Lieparu kapi bijuši daudz tālāk no ciema, tuvāk mežam, bet pārcelti, jo tajā laikā meži bija vēl pilni ar lāčiem un tie nelaiķus, kas nebijuši ievietoti zārkā, rakuši laukā. Bet tas bija stāsts, ko viņš kā mazs zēns dzirdēja.Mana vecātēva māsa, ticīga vecmeita, sava mūža nogalē daudz laika pavadīja kapos, jo izjuta pienākumu apkopt savu vecāku un vecvecāku, citu radinieku kapiņus, aprunāties ar viņiem. Kad viņa bija maza meitene un mācījās Lieparu četrgadīgajā skolā, skolotājs visus mazās skoliņas bērnus veda uz kapsētu un lika stādīt bērzus, kapu jaunākajā daļā. Kā skolniece viņa stādīja bērzus, bet cauri mūžam lūkojās, kā tie pieaug un nu ir lieli koki.

Slavenākie Lieparu kapsētas „iemītnieki” ir poļu muižnieki Beņeslavski, kuru aristokrātiskā piederība atdala viņu ģimenes kapus no pārējiem ar metāla žogu, kas tālos laikos vēl pie kalēja darināts. Viņi dzīvojuši savā muižā Beņislavā, tagadējā Lazdukalna pagasta centrā, bet tur tuvākā kapsēta bijusi luterāņu, tāpēc arī par mūža mājām dažiem ģimenes pārstāvjiem kļuva Lieparu kapsēta, kur viņu iežogojumu vietējie joprojām dēvē par kungu dārzu.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Lazdukalna pagasta kultūrvēsturiskie pavedieni

Objekta iesniedzējs: Ieva Useniece, Evita Silajāne

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Latgales reģionā: Valda Čakša