Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Lazdukalna pagasta kultūrvēsturiskie pavedieni

TAKA: Lazdukalna pagasta kultūrvēsturiskie pavedieni

Latgales reģions, Lazdukalna pagasts,

Lazdukalna izaugsme no aizvēstures līdz mūsdienām.
Taka tiek dalīta divos posmos (1. Saipetnieki, dzelzceļa līnija, Lieparu kapsēta; 2. Slavītu krucifikss, Slavītu senkapi, Osas apmetne). Taka ir apjomīga, tāpēc dalāma divos posmos. Mēģina ilustrēt Lazdukalna pagasta iedzīvotāju vēsturisko izaugsmi no aizvēstures līdz pagājušā gadsimta 60. gadiem, ļaujot pieturēties pie vissvarīgākajām un joprojām saglabātajām ikdienas dzīves sastāvdaļām, proti, ikdienā lietotie sadzīves priekšmeti, satiksmes infrastruktūra, kapu kults, reliģiskā piederība,kā arī ģeogrāfiskās uzbūves un reljefa nozīme kultūrvēsturiskajos procesos.

Takā iekļauti 5 apskates objekti:
1. Dzelzceļa līnija Sita - Burzova posms
2. Lieparu senkapi
3. Slavītu krucifikss
4. Slavītu senkapi
5. z/s Saipetnieki

Objekta iesniedzējs: Ieva Useniece, Evita Silajāne

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Latgales reģionā: Valda Čakša