Atbildes, kuras tu meklē

J.Kroders

Jānis Kroders (1860-1938) - viens no Vidzemes un Kurzemes pagastu delegātu kongresa organizētājiem 1905.g. novembrī. 1906.g. 18. augustā arestēts. Kokneses - Skrīveru prāvā J.Kroderam piesprieda nāvessodu, kuru vēlāk aizstāja ar mūža katorgu. 1908.g. 13.decembrī Vidzemes guberņas žandarmērijas priekšnieks ziņojumā prokuroram par 1905.g. notikumiem Latvijā rakstīja, ka sacelšanās mērķis bijis nodibināt latviešu republiku un J.Kroderam būtu jakļūst par tās prezidentu. Jānis Kroders sarakstījis brošūru "Kā savilkās mākoņi pār Baltijas ciemiem", kuru Krievijas impērijas cenzūra aizliedza
"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012
Skatīt arī: