Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Folkloras taka Gaujienā

TAKA: Folkloras taka Gaujienā

Vidzemes reģions, Gaujienas pagasts,

Pastaiga pa Gaujienas skaistākajām vietām ar pieturvietām „Teikas”, „Mīklas”, „Spoku stāsti”, „Tautasdziesmas”, „Rotaļas”, „Ticējumi”.

Apstaigājot Gaujienas pilsdrupas, tiltu pār Gauju, Gaujienas baznīckalnu un Zaļo gravu, katrā vietā var iepazīstināt ar Gaujienā pierakstītu folkloru – teikām, mīklām, spoku stāstiem, tautasdziesmām, rotaļām un ticējumiem.

Takā iekļauti 5 apskates objekti:
1. Avots „Lauvasmute”
2. Gaujienas Zaļā grava
3. Gaujienas baznīckalns
4. Tilts pār Gauju
5. Gaujienas pilsdrupas

TAKAS pieteicējs: Signe Sēkliņa