Atbildes, kuras tu meklē
Madernieks Jūlijs

lietišķās mākslas meistars (1870-1955)

Jūlija Madernieka darbi

Grāmatas

Jūlija Madernieka 100 gadu dzimšanas dienas atceres izstādes katalogs / LPSR Mākslas muzejs ; sakārt. V.Cekule. - Rīga, 1970. - 20 lpp., 6 lp. il.

Latvijas grafika : 100 autori, attēli, gadi : [albums] / sast. un teksta aut. Anita Vanaga ; māksl. Guntars Sietiņš. - Rīga : Nacionālais apg., 2003. - 119 lpp. : il., ģīm. - Aut. lokā: Jūlijs Madernieks.

Otīlija Kaža 1891-1959, Arturs Bērnieks 1886-1964, Jūlijs Madernieks 1870-1955, Andrejs Paulāns 1896-1973 : piemiņas izstāde : katalogs / [sast. un teksta aut. D.Lamberga] ; LPSR Mākslas muzejs. - Rīga : LPSR MMIAD, 1981. - [11] lpp. : il.

Tava labākā grāmata par Latviju : 109 jautājumi un atbildes / Diāna Albina ... [u.c.] ; sast. un red. Dzintra Dāvidsone ; māksl. Vilnis Didrihsons ; izmantotas Pītera Gleizdāna, Jūlija Madernieka, Jāņa Roberta Tilberga, Mārtiņa Zaura darbu reprod. - Rīga : Aplis, 2000. - 304, [1] lpp. : il., ģīm., kartosh. - (Enciklopēdija katrai ģimenei ; 6.grām.).

Voldemārs Irbe : atmiņas, atziņas, vērojumi, nostāsti, fakti / sast. Guntars Pupa ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Preses nams, 1995. - 118, [1] lpp. : il., ģīm. - Aut. lokā: Jūlijs Madernieks.

Literatūra par Jūliju Madernieku

Grāmatas

Liepiņš Jānis. Mirgojoši apļi : vērojumi un apspulgi / Jānis Liepiņš ; [māksl. I.Helmūts]. - Rīga : Liesma, 1985. - 158 lpp. : il. - Saturā: Malienas raksti: [par Jūliju Madernieku].

Novadniece I. Jūlijs Madernieks / I.Novadniece. - Rīga : Zinātne, 1982. - 173 lpp. : il., ģīm.

Oberte-Beklešova Lidija. Latvju raksti runā : Latvian ornaments alive / Lidija Oberte-Beklešova, Sergejs Beklešovs, Arvīds Sodums. - [Melburna] : Latviešu daiļamatnieku apvienība Austrālijā = Latvian arts and crafts association : Latviešu tautas mākslas fonds = Latvian folk art fund, 1999. - 368 lpp. : il. - Saturā par: Jūlijs Madernieks.

I Rīgas valsts ģimnāzija, 1920-1944 : atmiņu krāj. / sast.: Skaidrīte Sirsone, Eižens Rauhvargers ; redkol.: Skaidrīte Sirsone ... [u.c.] ; māksl. Viesturs Grants. - Rīga : Zinātne, 1994. - 191 lpp., 28 lpp. il., ģīm. - Saturā par: Jūlijs Madernieks.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Briede Ērika. Ķeriet! Vecpuisis! : [par sabiedrības un politiķu vēršanos pret neprecētajiem vīriešiem 20.gs. 30.g. Latvijā : raksti] / Ērika Briede ; tekstā fragm. no kritiķes Paulas Jēgeres-Freimanes kritikas par Pāvila Gruznas (1878-1950) lugas "Vecpuišu nodoklis" iestud. (1927.g.) Latvijas Nacionālajā teātrī // Leģendas. - ISSN 1691-421X. - Nr.11 (2007, nov.), 34.-[41.]lpp. : ģīm. - Saturā par: Jūlijs Madernieks, J.Madernieka izteikumi.

Borgs Jānis. Dizaina gadsimts Latvijā : [par dizaina attīstību Latvijā un dizaineru Jūliju Madernieku (1870-1955)] / Jānis Borgs // Deko. - ISSN 1407-7027. - Nr.1 (2002, janv.), 53.-55.lpp.

Karlsone Anete. Inteliģences pārstāvju veidotie priekšstati par latviešu tautisko apģērbu 19.gs. b.-20.gs. s. (1888-1910) / Anete Karlsone ; tekstā publicistes Hermīnes Zālītes (1858-1932), māksl. Jūlija Madernieka (1870-1955) un etnogrāfisko lietišķās mākslas priekšmetu kolekcionāra Riharda Zariņa (1869-1939) izteikumi // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906. - Nr.1 (2007), [60.]-86.lpp. : zīm.

Kušķis Gunārs. Atjaunotajam latam aprit desmit gadi : [raksti] / Gunārs Kušķis // Jaunā Avīze. - ISSN 1407-2378. - Nr.9 (2003, 7./13.marts), 26.-27.lpp. un Nr.11 (2003, 21./28.marts), 26.-27.lpp. - Saturā: Naudaszīmju metu autori: [Vilis Krūmiņš (1891-1959), Hermanis Grīnbergs (1888-1928), Jūlijs Madernieks (1870-1955), Rihards Zariņš (1869-1939), Burkards Dzenis (1879-1966)].

Lipša Ineta. Latviešu dizaina pionieris : [par māksl. Jūliju Madernieku (1870-1955)] / Ineta Lipša // Dienas Bizness. - ISSN 1407-2041. - Nr.193 (2007, 5.okt.), 18., 20.lpp. : ģīm. - (Piel. "Impulss" ; Nr.9).

Muktupāvela Laima. Lokot latviskumu jeb Jauna Madernieka gaidās : [par lietišķās mākslas meistara Jūlija Madernieka (1870-1955) tradīciju turp. mūsdienās un amatnieku darināto prod. gadatirgos, salonos] / Laima Muktupāvela // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2002), 4.-8.lpp.

Odumiņa Diāna. Nodeg mākslinieka Jūlija Madernieka dzimtās mājas : [par māksl. (1870-1955) dzimtajām mājām "Vecmadernieki" Stradu pagastā (Gulbenes raj.)] / Diāna Odumiņa ; tekstā stāsta mājas īpašnieks Imants Pušpurs // Dzirkstele. - ISSN 1407-9682. - Nr.19 (2006, 14.febr.), 3.lpp.

Veltījumi

Kalniņš V. Komunikācijas : dzejoļi / Viktors Kalniņš ; [māksl. A.Kreituse]. - Rīga : Liesma, 1978. - 62 lpp. : il. - Saturā: veltījums Jūlijam Maderniekam.