Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Depšu kalna taka

TAKA: Depšu kalna taka

Zemgales reģions, Klintaines pagasts, Rīteru ciems

Klintaines pagasts nevar lepoties ar lielu teritoriju, bet joprojām ir lietas, ko ļaudis izdzēsuši no atmiņas. Esmu izzinājusi 9 savas dzimtas paaudzes. Viss manas dzimtas pirmsākums ir „Depšās”. Gadsimtu dzirnas ir malušas daudz likteņu, postu un karu. Tāpat varētu teikt ir izzudis mūsu pagastā Depšu kalns, tas nav augsts 119m. Kad 1861. gadā būvēja dzelzceļu Rīga- Daugavpils, apmēram 110 km, Depšu kalnu noraka, uz abām pusēm no dzelzceļa līnijas veras augstas sienas.

Izveidotā taka varētu sākties Stukmaņu muižā, sasniedzot dzelzceļu tā varētu iet gar dzelzceļa malu apmēram 1 km, tad sākas nogāze ar stādītām eglēm.Kreisajā pusē ceļš ved kalnup, kur kā piemiņa aug ozols – valsts aizsardzības dabas objekts un liepa, kurus ieskauj biezi krūmi.

Takā iekļauti 4 apskates objekti:
1. Depšu sēta
2. Deviņas dzimtas paaudzes 1
3. Deviņas dzimtas paaudzes 2
4. Rīteru ciems

TAKAS pieteicējs: Ilzīte Pitjukēviča

Darba grupa: Ilzīte Pitjukeviča sadarbībā ar Klintaines bibliotēku un Pļaviņu Tūrisma centru