Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Daugavas taka

Pansionāts "Pļaviņas"

Zemgales reģions, Pļaviņas, Daugavas iela 54

/Veco ļaužu un cilvēku ar īpašām vajadzībām pansionāts „Pļaviņas”/

Pļaviņu pansionāta ēka ir vietējas nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, kurai 2004.gadā ar Pļaviņu pašvaldības lēmumu piešķirts vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statuss. Tā būvēta no vietējas izcelsmes būvmateriāla – pelēkdzeltenā Daugavas dolomīta.

Padomju laikā ēkā darbojās slimnīca, sniedzot medicīniskos pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem. Tā savu darbību turpināja arī pēc Latvijas valstiskuma atjaunošanas. 2002.gadā Pļaviņu slimnīca tika slēgts un iekārtots veco ļaužu un invalīdu pansionāts.

Senatnē:
Latvijas Sarkanā Krusta Pļaviņu nodaļas slimnīca uzsāka savu darbību 1919.gadā, Pirmajā pasaules karā sagrautā divstāvu ēkā, kura tika celta monopola vajadzībām. Ēkai nebija pat logu un durvju, taču laika gaitā tā tika izremontēta un labiekārtota. 1926.gadā ēku no valsts zemes fonda piešķīra slimnīcas pastāvīgai lietošanai; varēja uzsākt darbu pie ēku labiekārtošanas un remontdarbiem. Drīz vien ēka izrādījās par šauru, tāpēc 1929.gadā no Latvijas Sarkanā Krusta galvenās valdes līdzekļiem uzsāka jauna slimnīcas korpusa būvi. Būvprojektu izstrādāja un darbus vadīja Indriksons. Jauno korpusu uzbūvēja 1930./1931.gadā, bet pilnībā būvdarbi tika pabeigti 1936.gadā. Veica pārbūvi arī vecajā korpusā, kur darbi tika pabeigti 1937.gadā. Tika uzbūvēta arī labiekārtota saimniecības ēka. Tā Sarkanā Krusta slimnīca kļuva par greznāko, staltāko un labiekārtoto būvi Pļaviņās. Ēkā bija ierīkota centrālapkure, elektrība un moderna, labiekārtota virtuve; ūdens no artēziskos aku urbumiem; automatizēta veļas mazgātuve. Netīrā ūdens novadīšanai darbojās Steglava sistēmas kanalizācija ar četru filtru akām.Pļaviņu slimnīcā bija terapijas, ķirurģijas un dzemdību nodaļas; labiekārtoti zobārstniecības, rentgena un fizioterapijas kabineti; strādāja laboratorija.
Arī padomju varas gados šajā ēkā turpināja darboties slimnīca.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Daugavas taka

Objekta iesniedzējs: Ineta Grandāne

Latvijas kultūrvides TAKAS kuratore Zemgales reģionā: Aelita Ramane

Izmantotā literatūra:

  1. Panākumiem bagāta sabiedriskā iestāde Pļaviņās // Jēkabpils Vēstnesis.-1936.-5.marts.-4.lpp.
  2. Slimnīcas iesvētīšana Pļaviņās // Latvijas Kareivis. – 1937. – 19.febr. – 4.lpp.
  3. Sarkanā Krusta Pļaviņu slimnīcas divdesmit gadi // Latvijas Kareivis. – 1939. – 29.jūl. – 4.lpp.

Skatīt arī: