Atbildes, kuras tu meklē
2007.01. Kalendārs bibliotēkām

1.I Jaungada diena

1.I Literatūrzinātniecei Ievai Kalniņai - 50 (dz. 1957)

1.I Mākslas zinātniekam Edgaram Dubiņam - 70 (dz. 1937)

2.I Biologam, politiķim Indulim Emsim - 55 (dz. 1952)

2.I Rakstniekam Jēkabam Birgeram - 130 (1877-1966)

3.I Angļu rakstniekam Džonam Ronaldam Rūelam Tolkīnam - 115(1892-1973)

4.I Teātra un kinokritiķei, tulkotājai Maijai Augstkalnai - 75 (dz. 1932) Bibliogrāfija: „Kalendārs bibliotēkām"2002.gada I ceturksnī

4.I Rakstniekam, literatūrzinātniekam Jānim Kalniņam - 85 (1922-2000) Bibliogrāfija: „Svarīgākie notikumi,jubilejas un atceres dienas" 1997.gada I ceturksnī

4.I Baltvācu mācītājam, valodniekam,rakstniekam Heinriham Heselbergam -215 (1792-1848)

5.I Dzejniecei Jo (īst. v. Jolanda Silanže)- 35 (dz. 1972)

5.I Itāļu rakstniekam, filozofam Umberto Eko - 75 (dz. 1932)

5.I Rakstniekam Albertam Gulbim - 115 (1892-1983)

6.I Zvaigznes diena

6.I Kinokritiķei Ditai Rietumai - 40 (dz. 1967)

6.I Rakstniekam Egilam Lukjanskim- 70 (dz.1937)

6.I Militārajam darbiniekam, pulkvedim,Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim OskaramKalpakam - 125 (1882-1919) Bibliogrāfija:„Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada I ceturksnī

6.I Franču grafiķim Gistavam Dorē - 175 (1832-1883)

6.I Vācu arheologam Heinriham Šlīmanim - 185 (1822-1890)

8.I Pedagoģei, tulkotājai Mirdzai Karmenai Zariņai - 85 (1922-1997)

10.I Rakstniekam Olafam Gūtmanim - 80 (dz. 1927)Bibliogrāfija: „Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gadaI ceturksnī

12.I Teātra zinātniekam, kinokritiķim Normundam Naumanim - 45 (dz. 1962)

12.I Literātam, publicistam Aivaram Ozoliņam - 50 (dz. 1957)

12.I Literatūrkritiķei Skaidrītei Rubenei - 80 (dz. 1927)

12.I Rakstniekam, sabiedriskajamdarbiniekam Skuju Frīdim(īst. v. Gotfrīds Mīlbergs) - 120(1887-1942)

13.I Literatūrkritiķim Mārtiņam Poišam - 70 (dz. 1937)

13.I Dzejniekam Jānim Sirmbārdim - 70 (dz. 1937)Bibliogrāfija: „Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gadaI ceturksnī

13.I Tulkotājam Paulim Birzniekam - 75 (dz. 1932)

13.I Dzejniekam, žurnālistam Kārlim Eduardam Rabācam (arī Kārlis Rabācis)- 105 (1902-1983)

15.I Fraču dramaturgam Moljēram (īst. v. Žans Batists Poklēns) - 385 (1622-1673)

16.I Rakstniecei Andrai Neiburgai- 50 (dz.1957)

16.I Tēlniekam Andrejam Jansonam - 70 (dz. 1937)

16.I Literātam Jānim Ēvaldam Pētersonam - 105 (1902-1936)

17.I Teņa diena

18.I Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam - 125(1882-1956)

19.I Aktrisei, režisorei, dramaturģei Mārai Rozītei - 55 (dz. 1952)

20.I 1991.gada barikāžu aizstāvjuatceres diena

20.I Rakstniecei Laimai Muktupāvelai - 45(dz. 1962)

20.I Tulkotājai Zelmai Mežsētai - 105 (1902-1976)

20.I Vācu tautības latviešu garīgāsliteratūras autoram Joahimam Baumanim- 295 (1712-1759)

21.I Mākslas zinātniekam Mārim Brancim - 60 (dz. 1947)

21.I Dzejniecei, tulkotājai Elzai Sudmalei - 85 (dz. 1922)

21.I Bibliotekārei, literātei Jānai Priedei (īst. v. Tatjana Rauhingere) - 100 (1907-1974)

22.I Dziedātājam Miervaldim Jenčam - 45 (dz. 1962)

22.I Vēsturniekam, rakstniekam Tadeušam Puisānam - 85 (1922-2006)

23.I Franču gleznotājam Eduāram Manē - 175 (1832-1883)

23.I Itāļu izcelsmes angļu pianistam,komponistam Mucio Klementi - 255(1752-1832)

24.I Literatūrzinātniecei, tulkotājai Dzidrai Kalniņai - 80 (1927-1984)

24.I Bibliogrāfam Jānim Tālem - 105 (1902-1983)

24.I Franču dramaturgam Pjēram Bomaršē - 275 (1732-1799)

25.I Valodniekam Antonam Breidakam - 75 (1932-2002)

25.I Gleznotājai, grafiķei, dzejniecei Gunai Ikonai (īst. v. Izolde Krūmiņa) - 85 (dz. 1922)

25.I Valodniecei, folkloristei Veltai Rūķei-Draviņai - 90 (1917-2003)

26.I Latvijas Republikas starptautiskās(de iure) atzīšanas diena

26.I Izdevējam un rakstniekam Vladislavam Locim (arī Lōcis) - 95 (1912-1984)

27.I Angļu rakstniekam Lūisam Kerolam(īst. v. Čārlzs Latvidžs Dodžsons) - 175 (1832-1898)

28.I Dzejniekam un ģitāristam Andrim Kārkliņam - 65 (dz. 1942)

28.I Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam - 70 (dz. 1937)Bibliogrāfija: „Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gadaI ceturksnī

28.I Rakstniekam, kultūrvēsturniekam Andrejam Johansonam - 85 (1922-1983) Bibliogrāfija: „Svarīgākie notikumi,jubilejas un atceres dienas" 1997.gada I ceturksnī; sk. arī (ar biogrāfiju):Latviešu trimdas rakstnieki : bibliogr. rād. 2.daļa. Rīga : Latvijas Nacionālābibliotēka, 1996. 5.-15.lpp.

29.I Aktierim Edgaram Liporam - 35 (dz. 1972)

29.I Žurnālistam, dramaturgam Teodoram Hānam - 145 (1862-1897)

30.I Dramaturģei Leldei Stumbrei - 55 (dz. 1952)Bibliogrāfija: „Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada I ceturksnī

31.I Dzejniecei Veltai Tomai - 95 (1912-1999)Bibliogrāfija: „Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada I ceturksnī

31.I Gleznotājam Kārlim Miesniekam - 120 (1887-1977) Bibliogrāfija: „Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas"1997.gada I ceturksnī

31.I Austriešu komponistam Francim Šūbertam - 210 (1797-1828)