Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Medumu pagasta dārgumi

TAKA: Medumu pagasta dārgumi

Latgales reģions, Medumi, gar Latvijas – Lietuvas robežu

Lauceses upe ar 33 pietekām un 24 Medumu ezeriem.
Lauceses baseinā ir 24 Medumu ezeri un 33 pietekas. Lauceses upe visā garumā stipri meandrē. Tās krasti vietām ir stāvi, 2-5 m augsti, nobrukuši un viegli izskalojami. Tā kā akmeņainā pamatmorēna upju gultnēs vietām izskalota, tur radušies laukakmeņu sablīvējumi un nelielas krāces. Lauceses ielejā ir ļoti skaista daba, ir daudz kultūrvēsturisku objektu. Lauceses augštece atrodas netālu no Ēģiptes luterāņu baznīcas. Ielejas mežos var sastapt 1. Pasaules kara karavīru kapus. Netālu no Lauceses upes atrodas ģenerāļa Andrēja Auzāna māja.

Takā iekļauti 4 apskates objekti:
1. Ēģiptes evaņģēliski luteriskā baznīca
2. Medumu parks
3. Lauceses upes baseins
4. 1. Pasaules kara frontes līnija Medumu mežā

Objekta iesniedzējs
: Miropija Petkune

Darba grupa: Medumu vidusskolas Vides draugu klubs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Latgales reģionā: Ilona Skorodihina