Atbildes, kuras tu meklē
Šopēns Frederiks

poļu komponists un pianists (1810-1849)

Literatūra par Frederiku Šopēnu

Grāmatas

Brinels Pjērs. Pretpolu kaislība : Žorža Sanda - Frederiks Šopēns / Pjērs Brinels ; no franču val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Daugava, 2004. - 166, [2] lpp.

Galacka V. Ārzemju mūzikas literatūra : māc. līdz. mūzikas vidusskolām / V.Galacka ; [no krievu val. tulk. Vizbulīte Bērziņa]. - 3.sēj. - Rīga : Zvaigzne, 1985. - [4], 444 lpp. : ģīm., not. - Saturā: Frederiks Šopēns.

Grūns Bernards. Anekdotiski stāsti par dižajiem mūziķiem / Bernards Grūns ; no vācu val. tulk. Vinifreds Kraučis ; māksl. Reinis Druvietis ; Gerarda Hofnunga zīm. - Rīga : Norden AB, 2001. - 246, [1] lpp. : zīm. - Saturā par: Frederiks Šopēns.

Kremļovs J. Šopēns : dzīve un daiļrade / J.Kremļovs. - Rīga : Liesma, 1966. - 515 lpp. : il.

Maizners T. Šopēns : [dažas komponista dzīves ainas] / T.Maizners ; [no poļu val. tulk. J.Laganovskis. - Rīga : LVI, 1964. - 57 lpp.

Oržehovska F. Tikšanās iztēlē : stāsti par Šūmani, Šopēnu, Listu un Vāgneru / F.Oržehovska ; [tulk. I.Kalnciema ; il. G.Fiļipovskis]. - Rīga : Liesma, 1967. - 351 lpp. : il. - (Ievērojamu cilvēku dzīve).

Rihters-Halle H. Trīs sievietes Šopēna dzīvē : romāns / H.Rihters-Halle ; [tulk. V.Spāre]. - Rīga : Rota, [1994]. - 167, [1] lpp.

100 ievērojamākie mīlasstāsti / sast. Edvīns Spriņģis ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Aplis, [2006]. - 308 lpp. : ģīm. - Saturā: Žorža Sanda - Frederiks Šopēns.

Veltījumi

Luginska Rita. Vēl ziedēs : dzeja, esejas / Rita Luginska ; māksl. Māra Ozola. - Rīga : SolVita, 2004. - 191 lpp. - Saturā: veltījums Frederikam Šopēnam.

Krile Velga. Bērzi : dzejoļi, 1967-1975 / Velga Krile ; [il. A.Grīnbergs]. - Rīga : Liesma, 1976. - 77 lpp. - Saturā: veltījums Frederikam Šopēnam.