Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Zudušo mājvietu dižkoki

TAKA: Zudušo mājvietu dižkoki

Vidzemes reģions, Bilskas pagasts, Mēri

Mēru puses dižākie pamesto mājvietu koki.
Runājot par Latvijas dižkokiem, parasti tiek minēti eksemplāri, kas ir sastopami apdzīvotās un labi pārraugāmās vietās. Tomēr Latvija var lepoties ar daudz vairāk dižiem un interesantiem kokiem! Šie piemirstie koki ietilpst mājvietu apstādījumos. Ņemot vērā, ka daudzas vecsaimniecības (arī jaunsaimniecības) ir nozudušas no šodienas kartēm, šīs vietas un koki ir, palikuši aizmirstībā. Vairums pamesto mājvietu aizaug, kļūstot par meža sastāvdaļu un izdziest no cilvēku atmiņām. Pārsteidzoši, ka mums blakus vēl ir atrodamas vietas, par kurām vietējie iedzīvotāji pat nenojauš – atklājās ēku fragmenti, pamati, pagrabi un, protams, kokus stādījumi, kuros vairums eksemplāri ir sasnieguši dižkoku apkārtmērus. Ir mājvietas, par kuru eksistenci dabā atgādina tikai pāris brangi ozoli, liepas vai lapegles. Apkopojot informāciju un veco ļaužu atmiņas, izdodas restaurēt šīs mājvietas un to nosaukumus, kurus tālāk nesīs dižkoki, atgādinot par iepriekšējām paaudzēm, kuras dzīvojušas Mēru pusē.

Takā iekļauti 23 apskates objekti:
1. Birzuļu 2 tūjas
2. Birzuļu mājas
3. Birzuļu māju dores koki
4. Jaunbirzuļu osis
5. Jaungrestes dižliepa
6. Jaunraibu dižozols
7. Jaunraibu kūts
8. Kalnagrestes dižliepa
9. Krijupju dižozols
10. Krijupju dižpriede
11. Lejasgrestes liepa
12. Mazraibu dižozols
13. Otkaru Krusta priede
14. Otkaru liepa
15. Podes ozols
16. Siliņu dižpriede
17. Pulciņu dižliepas
18. Spaļu dižpriede
19. Strautiņu dižtūja
20. Zaļkalna mājas
21. Zeltiņu dižtūjas
22. Zeltiņu vecsaimniecība
23. Zeltiņu vecsaimniecības koku aleja

TAKAS pieteicējs
: Ilze Gaile

Darba grupa: Ilze Gaile, Edgars Gaile

Latvijas kultūrvides TAKAS kuratore Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska