Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Daugavpils pilsētas pievilcības noslēpums

Mežciema spožā vēsture

Latgales reģions, Daugavpils, Mežciems

Otrā pasaules kara laikā priežu sils kļuva par masu slepkavību vietu, kur vācu nacisti nogalināja desmitiem tūkstošus ebreju. Mežciema masu slepkavības vietā ir izveidots ebreju tautas genocīda upuriem veltīts memoriālais ansamblis.1991. gadā Šūņu ezera kreisajā krastā tika nodibināta Daugavpils Mežciema arodskola. Tā bija pirmā mācību iestāde Latvijā, kas uzņēma audzēkņus pēc 7. un 8. klases un sniedza iespēju iegūt pamatizglītību un profesiju. 2009. gadā profesionālās izglītības iestāžu reorganizācijas laikā Daugavpils Mežciema arodskola tika pievienota Daugavpils 1. arodvidusskolai.

2007. gadā Mežciemā ar Daugavpils domes iniciatīvu un uzņēmuma „Labiekārtošana” tika atjaunots dziedinošais avots un labiekārtota tā apkārtne, izveidojot pilsētas iedzīvotājiem jauku atpūtas vietu.

Senatnē:
Mežciems ir Daugavpils pilsētas daļa tās ziemeļrietumos. Pirmie Mežciema iedzīvotāji ir bijuši Krievijā vajātie vecticībnieki, kas apmetās Latgales mežos un veidoja sādžas. Tolaik Latgales un Sēlijas daudzi īpašumi piederēja grāfu Plāteru un Zībergu dzimtām. 1803. gadā Mihails Plāters apprecēja Izabellu Zībergu, tādējādi abas dzimtas apvienojās un sāka sevi dēvēt par Plāteriem-Zībergiem. Grafs krievu sādžas tuvumā uzcēla krogu, kurp sādžinieki un Dinaburgas (agrākais Daugavpils nosaukums) iedzīvotāji svētdienās devās papriecāties (krieviski – poguļaķ). Tā radies nosaukums Poguļanka, kas neatkarīgās Latvijas laikā tika nomainīts uz piemērotāko nosaukumu – Mežciems. Satiksmi starp Daugavpili un Mežciemu nodrošināja Elbingas kuģu būvētavā Vācijā 1881. gadā uzbūvētais kuģītis Progress.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Daugavpils pilsētas pievilcības noslēpums

Izmantotā literatūra:

  1. Latvju enciklopēdija : red. Arveds Švābe. 2.sēj. Kangari-Pieguļa. - Faksimilizdevums. - Rīga : Antēra, 2005.
  2. Baranovska, Inese. Mežciema arodskola pagaidām vēl strādā // Latgales Laiks.-2009.-31.marts.-7.lpp.
  3. Baranovska, Inese. Mežciemā bez maksas var dzert dziedinošo avota ūdeni // Latgales Laiks.-2007.-17.jūl.-2.lpp.

Skatīt arī: