Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas Vidusskolas Pedagogu dzīves takas

Marianna Zvejsalniece

Latgales reģions, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 56, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas Vidusskola

Marianna Zvejsalniece ir dzimusi 1947. gada 11. maijā skaistā Vidzemes pilsētiņā – Madonā. Māte bija dziedātāja baznīcā, tēvs – parasts strādnieks, kas ļoti mīlēja mūziku, tuva bija viņam akordeona spēle. Savas skolas gaitas pamatskolā Marianna uzsāka 1954. gadā. Kad viņa jau bija beigusi 1. klasi, dziedāšanas skolotāja bija pamanījusi meitenes muzikālās spējas, tāpēc aicināja viņu doties mācīties mūzikas skolā, kur viņa ar draudzeni arī iestājās. Mariannu aģitēja uz vijoļspēli, bet, tā kā viņa vijoli nekad nebija redzējusi, pieteicās uz klavierspēli. 5 gadus meitene mācījās pie ļoti labas skolotājas – A. Baltrokas, kas bija ļoti gaišs un inteliģents cilvēks. Viņa lika Mariannai labus pamatus. Bet meitenei bija pēc tam vēl cita skolotāja, kuras loma bija tāda, ka viņa Mariannu aģitēja mācīties mūzikas vidusskolā. Un tad viņa nokļuva interesantā vidē – Cēsīs. Šo laiku Marianna atceras ar vislabākajām atmiņām. Kurss, kurā viņa mācījās, bija maziņš – 12 cilvēki. Klavierspēli Mariannai mācīja skolotāja, kas bija slavena ērģelnieka māsa. Viņa daudz ko labu bija devusi Mariannai un, protams, virzīja viņu uz LV Konservatoriju, tagad- J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Mūzikas vidusskolā Marianna sāka mācīties 1962. gadā un to pabeidza 1966. gadā. Un tad viņa uzsāka mācības konservatorijā, kur pirmos 2 gadus klavierspēli apguva pie labas un interesantas skolotājas – Skaidrītes Putniņas, kas pēc tam pameta konservatoriju. Tad Marianna izteica vēlēšanos mācīties pie profesora I. Kalniņa. Konservatoriju pabeidzu 1971. gadā ( I. Kalniņa klase). Bija interesants pedagogs koncertmeistara klasē, ilustrators – labs vijolnieks V. Zariņš. Arī par šo mācību periodu Marianna var teikt tikai labu, jo visi pedagogi ir devuši daudz ko labu viņas izaugsmē. Tā kā tajā laikā konkursu rīkošana nebija izplatīta kā tagad, Marianna konkursos nepiedalījās. Mācoties Konservatorijā, viņa strādāja Vokālajā studijā, Konservatorijā strādāja par koncertmeistari pūtējiem, bija arī koncertmeistare – pavadītāja Mākslas vingrošanā.Darba gaitas Mariannai sākās interesanti. 3 gadus pēc Konservatorijas beigšanas vajadzēja obligāti nostrādāt 3 gadus, un varēja tikt uz turieni, kur bija vairāk nepieciešami pedagogi. Tā kā viņai nebija radu Rīgā, kur palikt, viņu aģitēja uz Rēzekni, un viņa beigās piekrita. Par to, protams, ir jāsaka paldies bijušajam J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktoram Belasovam. Darba gaitas Rēzeknē izrādījās ļoti garas – no 1971. gada līdz 2009. gadam vienā vietā, vienā klasē. Par darba gaitām Marianna var stāstīt bezgala daudz. Pirmajos gados viņai tika piedāvātas uzreiz daudz darba stundas , vairāk par slodzi. Marianna stāsta, ka sākumā ar skolēniem ir gājis visādi – gan spīdoši, gan arī ne tik spīdoši. No pirmo gadu labākajiem audzēkņiem viņai nāk prātā B. Ķipļuka, kas mūzikas vidusskolu bija beigusi 1978. gadā un bija piedalījusies vairākos konkursos, kur guva vietas. Bija tāda audzēkne – Žanete Kotāne, kas arī piedalījās konkursā Rīgā un ieguva vietu. Marianna stāsta, ka viņai ir prieks par Žaneti, jo viņa ir atgriezusies dzimtajā pilsētiņā – Rēzeknē- un strādā par klavieru pedagogu. Kas attiecas uz labākajiem skolēniem, Marianna neslēpj prieku, ka daudzi ir atvēruši savas privātās skolas gan Latvijā, gan Amerikā. No visspilgtākajiem vēlākā laika Mariannas skolēniem ir pieminēta Iveta Viļuma, tagad Apkalna, kas ir pasaulslavena ērģelniece. Viņa mācījās pie Mariannas klavierspēli no mūzikas skolas 1. klases līdz pat vidusskolas beigām. Ar prieku Marianna atceras skolotāju vakarus,kas bija izplatīti katru pavasari, tika spēlēts dažādos sastāvos, bija interesanti. Diemžēl šie pasākumi ar laiku izzuda. No 1981. gada līdz 80. gadu beigām Marianna bija klavieru nodaļas vadītāja.
Marianna ir strādājusi ne tikai par klavieru pedagogu J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Viņa strādāja par koncertmeistari, kad bija beigusi mūzikas vidusskolu. Tika pat nodibināts meiteņu ansamblis, kur katra spēlēja kādu mūzikas instrumentu un dziedāja. Piedalījās dažādos koncertos. Studiju laikā Konservatorijā Marianna nostrādāja 2 gadus Vokālajā studijā par koncertmeistari, arī Popova Radiorūpnīcas klubā, mācoties 5. kursā, viņa strādāja VEF Kultūras pilī par koncertmeistari. Rēzeknē Marianna sāka strādāt korī „Medicus” un tur strādā līdz pat šim brīdim par koncertmeistari.

Sieviešu koris „Medicus” dibināts 1967. gadā. Tas ilgus gadus ir bijis viens no valsts labākajiem koriem, piedaloties gan sava novada pasākumos un svētkos, gan esot Latvijas Dziesmu un deju svētku un Sieviešu un vīru koru svētku aktīvs dalībnieks.

Ilgus gadus kori ar panākumiem vadīja Emīlija Slišāne, vēlāk Biruta Šķirmante, Rita Pavloviča un Aija Razumovska, šobrīd diriģentes ir Ināra Skrule un Anda Lipska, koncertmeistare - Marianna Zvejsalniece.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas Vidusskolas Pedagogu dzīves takas

Objekta iesniedzējs: Renāte Vēvere

Latvijas kultūrvides TAKAS kuratore Latgales reģionā: Valda Čakša