Atbildes, kuras tu meklē
Urnežus Marija

(dzejniece, māksliniece 8.12.1907-2003)

Marijas Urnežus darbi

Grāmatas

Urnežus Marija. Atsedzot plīvurus gaismai : atmiņu un dzejas izlase / Marija Urnežus; [iev.: Viesturs Vecgrāvis]. - Rīga : Arka, 1994. - 366, [1] lpp., [12] lp. il. - (Latviešu rakstnieki ārzemēs).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Skrastiņu Indulis. Kalpaka un leģiona atcere / Skrastiņu Indulis ; tekstā Marijas Urnežus dzejolis "Izmisuši putni" // Treji Vārti (Grand Rapids, USA). - Nr.197 (2001, janv./marts), 27.-30.lpp. : il.

Urnežus Marija. Dzimtenes Ziemsvētku nakts : [dzeja] / Marija Urnežus // Brīvā Latvija (Londona). - (1994, 19./31.dec.), 5.lpp.

Urnežus Marija. Es meklēju cilvēku : [dzeja] / Marija Urnežus // Treji Vārti (Grand Rapids, USA). - Nr.204 ([2002], okt./dec.), 10.lpp.

Urnežus Marija. Jaunajām dvēselēm : [dzeja] / Marija Urnežus // Laiks (Ņujorka). - (1992, 23.dec.), 3.lpp.

Urnežus Marija. Krāsas mainās ; Brāļi : [dzeja] / Marija Urnežus // Brīvā Latvija (Londona). - (1994, 7./14.martā.), 2.lpp.

Urnežus Marija. Lielupe : [dzeja] / Marija Urnežus // Brīvā Latvija (Londona). - (1997, 3./9.marts), 12.lpp.

Urnežus Marija. Rieta vēstules Pestītājam / Marija Urnežus // Katoļu Baznīcas Vēstnesis. - ISSN 1407-2203. - Nr.21 (2002, 17.okt.), 12.-13.lpp. ; Nr.22 (2002, 1.nov.), 7.lpp. ; Nr.23-24 (2002, 15., 29.nov.), 15.lpp. - Saturs: I "Vismīļais, Jēzu! Ieklausoties sevī, kad dienas trokšņi dziest..." ; II "Brīnišķīgais Jēzu, manas dvēseles medus, manas atmodas prieks..." ; III "Es mīlu Tevi, mans karaliskais Jēzu..." ; IV "Mans Dievs un Kungs, visu sauļu saule..." ; V "Es mīlu Tevi, visskaistais Jēzu..." ; VI "Es mīlu Tevi, labais Jēzu..." ; VII "Ak, mans Jēzu, kā irstošs sniegs es esmu bez Tevis!"

Urnežus Marija. Ziemsvētkos : [dzeja] / Marija Urnežus // Laiks (Ņujorka). - Nr.50 (2003, 20./26.dec.), 24.lpp.


Literatūra par Mariju Urnežus

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Akmentiņš Osvalds. Dzejniece atskatās... : Marijai Urnežus-Lambergai - 90 / Osvalds Akmentiņš // Brīvā Latvija (Londona). - (1998, 17./23.janv.), 9.lpp.

Akmentiņš Osvalds. Dzejniecei Marijai Urnežus 85 / Osvalds Akmentiņš // Brīvā Latvija (Vācija). - (1992, 21./28.dec.), 6.lpp.

Akmentiņš Osvalds. Kad dzejniece atskatās... : Marijai Urnežus-Lambergai 90 mūža gadi / Osvalds Akmentiņš // Latvija Amerikā (Toronto). - (1998, 17.janv.), 5.lpp.

Dzejniece Marija Urnežus [1907-2003 (ASV)] mūžībā // Laiks (Ņujorka). - Nr.9 (2003, 1./7.marts), 23.lpp.

Dzejnieci [Mariju Urnežus] godina dzimtā pilsēta [Jelgava] // Laiks (Ņujorka). - (1998, 7.marts), 4.lpp.

Gleške Lilija. Marija Urnežus-Lamberga un viņas dzeja / Lilija Gleške // Treji Vārti (Īstlensinga). - Nr.189 (1999), 51.-55.lpp. il. - Tekstā M.Urnežus-Lambergas dzejoļi: Ceriņu brīnumā ; Dosim spārnus ; Dvēseles saule ; Grūtsirdīgās acis ; Kastaņu gatvē pir Jelgavas pils ; Madonnai ; Manā zaļajā kalnā ; Noliedzēja ; Rieta vēstulēs Pestītājam ; Sarautās dienas siet ; Torņi liesmās ; Tukšā māja ; Tēvam ; Visuma ; Zemes smarža.

Kalniņš Nikolajs. Atsedzot plīvurus gaismai : [par t.p. nos. Marijas Urnežus grām. (Rīga, 1994)] / Nikolajs Kalniņš // Latvija Amerikā (Toronto). - (1995, 13.maijs), 3., 18.lpp.

Lagzdiņa Irēna. Lai nekad vairs nešķirtos : [par Marijas Urnežus-Lambergas daiļradei veltīto pasākumu Sv.Pētera baznīcā Rīgā] / Irēna lagzdiņa ; tekstā M.Urnežus-Lambergas dzejolis "Izstaro gaismu" // Brīvā Latvija (Londona). - (2000, 10./16.jūn.), 7.lpp.

Streips Eižens. Ardievas dzejniecei un māksliniecei Marijai Urnežus [1907-2003, Bostona (ASV)] / Eižens Streips // Laiks (Ņujorka). - Nr.18 (2003, 10./16.maijs), 21.lpp.

Štauere Liliana. Talantīgā jelgavniece : [par Jelgavas Latviešu un Lietuviešu b-bu rīkoto dzejn., dziedātājai un glezn. Marijai Urnežus velt. pēcpusdienu centr. zin. bibliotēkā] / Liliana Štauere // Zemgales Ziņas. - (1998, 31.janv.), 5.lpp.

Vecumniece Venta. Trimdas latviešu dzejniece Marija Urnežus-Lamberga [ASV] / Venta Vecumniece ; tekstā M.Urnežus-Lambergas vēstules V.Vecumniecei // Laiks (Ņujorka). - Nr.50 (2002, 21./27.dec.), 30.lpp.