Atbildes, kuras tu meklē
Alnas Balduīna zīmogs. 1234

Politiskās attiecības
Reliģija
Personālijas


13.gs.

Alnas Balduīns

Pāvesta legāts Baltijā (1232-1234), Zemgales bīskaps (1232-1236), sākotnēji Cisterciešu ordeņa Alnas klostera mūks. 1230 un 1231 noslēdza līgumus ar kuršiem par viņu pakļaušanos pāvestam, un pāvesta diacēzes izveidi Kursā. 1232 pāvests Gregorijs IX iecēla Balduīnu par savu legātu Austrumbaltijā, Kursas pārvaldnieku un Zemgales bīskapu. Līdz 1233 Alnas Balduīns tiesību un varas ziņā bija ietekmīgākā persona Livonijā, tad legātam radās nesaskaņas ar Zobenbrāļu ordeni un tas pieveica Balduīnam uzticamo vasaļu vienības. Lai rastu izlīgumu ar ordeni, 1234 pāvests ordenim netīkamo legātu atcēla no amata, viņa vietā atkārtoti norīkoja Modēnas Vilhelmu. Tomēr 1236 sakarā ar Alnas Balduīna sūdzībām par Rīgas bīskapu, Zobenbrāļu ordeni un Rīgas pilsētu pāvests piespieda ordeni atteikties no Ziemeļigaunijas, bet bīskapu un Rīgas pilsētu no dažām zemēm Igaunijā. 1236 Alnas Balduīns no Livonijas aizbrauca. Miris 1243.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012