Atbildes, kuras tu meklē
Vidzemes savstarpējās kredītbiedrības nams
Biržas bankas ēka Doma laukumā

Saimnieciskā dzīve
Pilsētas un novadi


1900-1913

Bankas

Latvijas saimniecības attīstībā īpaša nozīme bija 5 komercbankām jeb tirdznieciskā kredīta bankām. Vecākā no tām bija Rīgas biržas banka (dib.1864), kas faktiski bija pirmā modernā banka Baltijā. 1872 darbu sāka pirmā privātā akciju banka - Rīgas komercbanka (pēc apgrozījuma 2. lielākā Krievijas impērijas provinces banka). Līdz 1.pasaules karam tai bija nodaļas Liepājā, Daugavpilī, Vitebskā, Mogiļevā, Tallinā, Lodzā, Pērnavā u.c. Pēc jauniem statūtiem 1873 Rīgā sāka darboties Diskonta kase (dib.1794), kas līdz tam bija vācu tirgotāju korporatīvā kredītiestāde. Latvijā darbojās arī Liepājas biržas banka (no 1891) un Akciju banka Jelgavā (no 1912). Komercbanku galvenais apgrozības līdzekļu avots bija noguldījumi.

Kredītbankas aktīvi iesaistījās gan uzņēmumu kreditēšanā, gan arī rūpniecības akciju sabiedrību dibināšanā un pārvaldīšanā.

20.gs. sākumā Latvijā savas nodaļas atvēra arī lielākās Krievijas bankas (Krievijas Ārējās tirdzniecības banka, Ziemeļu banka, Krievijas - Āzijas banka u.c.).

Līdz 1. pasaules karam Rīgā darbojās arī hipotekārā kredīta bankas: Vidzemes muižnieku kredītbiedrība (dib.1866) un Rīgas hipotēku biedrība (dib.1868). Tās izdeva ilgtermiņa agrāros kredītus un kredītus ēku celtniecībai.

Latvijā pastāvēja arī citas kredītiestādes: krājaizdevumu kases (1871-1913 tika izveidots 201 kredītkooperatīvs) un savstarpējās kredītbiedrības (1913 bija 41 kredīt-biedrība), kurām bija īpaša nozīme celtniecības attīstībā.

Izmantotā literatūra:

  1. Latvijas kredītiestādes 20.gs. sākumā un šodien. R., 1994.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012