Atbildes, kuras tu meklē
K.Barons
K.Barona piemineklis
"Latvju dainas"
"K.Barona portrets"

Kultūra
Personālijas


1835-1923

Barons Krišjānis

Folklorists, rakstnieks, publicists un viens no ievērojamākajiem jaunlatviešu darbiniekiem. Dzimis 1835.31.X Strutelē vagara ģimenē. 1855 beidzis Jelgavas ģimnāziju, 1856-1860 studējis matemātiku un astronomiju Tērbatas universitātē. 1862-1865 bijis laikraksta "Pēterburgas Avīzes" līdzstrādnieks un faktiskais redaktors. 1867-1893 strādājis Voroņežas guberņā un Maskavā par skolotāju. 1859. gadā Krišjānis Barons 24 gadu vecumā no savas studiju vietas Tērbatā kājām aizgājis līdz savām mājām Dundagā, kopumā veicot ap 1040 km. Gājiena laikā Barons aicinājis cilvēkus vākt tautasdziesmas. 1878. gadā no F.Brīvzemnieka pārņēmis latviešu tautasdziesmu vākšanas un kārtošanas darbu, ko turpinājis pēc atgriešanās Rīgā (1893) un līdz pat mūža beigām (1909-1919 dzīvojis Burtnieku mājā Mīlgrāvī). K.Barons ir pirmais latviešu autors, kas sarakstījis Baltijas ģeogrāfijas grāmatu ("Mūsu tēvzemes aprakstīšana", 1859) un pirmo apcerējumu latviešu valodā par darvinismu ("Mūžīgs kara lauks", 1962); rakstījis arī stāstus, dzeju un tulkojis. Publicējis ~ 100 populārzinātnisku rakstu par dabaszinībām un izglītības jautājumiem. K.Barona mūža darbs folkloristikā ir akadēmiskais tautasdziesmu krājums "Latvju dainas" (1-6, 1894-1915) ar 217 996 dziesmām un plašu ievadu (darbs veidots kā vienota sistēma, kuras pamatā ir cilvēka mūža ritējums, viņa darbs, sadzīves attiecības), un "Latvju dainu izlase" (1-4, 1920-1923).

Miris 1923.8.III Rīgā, apbedīts Lielajos kapos.

K.Barona pēdējā dzīvesvietā K.Barona ielā 3-5 1985 atklāts memoriālais muzejs, 1985 Vērmanes dārzā - piemineklis (tēln. L.Davidova - Medene).

Izmantotā literatūra:

  1. Baumanis A. Krišjānis Barons. R., 1935
  2. Arājs K.Krišjānis Barons un "Latvju dainas". R., 1985
  3. Atmiņas: Stāsta K.Barons un laikabiedri. R., 1985.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012