Atbildes, kuras tu meklē
Igauņu uzbrukums Beverīnai

Kari un nemieri
Tautības un etniskās grupas
Pilsētas un novadi


12-13.gs.

Beverīna

Latgaļu valdnieka Tālivalža pils, Tālavas centrs, kas vairākkārt minēta Indriķa hronikā. 1208-1212 Tālavas karā ar Igauniju, lai atmaksātu par Otepes pils izpostīšanu, igauņu karapulki 1208.g. rudenī aplenkuši Beverīnu. Hronists stāsta, ka uzbrukuma atvairīšanā liela nozīme bijusi viņa dziedāšanai un spēlēšanai cīņu laikā. Igauņi nevarēja ieņemt Beverīnu arī 1211. Krievu meslu vācēji 1216 Beverīnu nodedzināja. Šis hronista vēstījums ir pamatā Ausekļa dzejolim "Beverīnas dziedonis". Beverīnas atrašanās vieta nav zināma. Tā meklēta Kauguru Pekas kalnā, Valmierā, Vijciemā, Raunas Tanīskalnā, Vīļumu pilskalnā, Trikātā un citur, bet līdz šim nav atrasta.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012