Atbildes, kuras tu meklē
R.Blaumanis
A.Amtmanis-Briedītis par R.Blaumani
Filmas "Nāves ēnā" uzņemšana
Rūdolfa Blaumaņa piemineklis

Kultūra
Personālijas


1863-1908

Blaumanis Rūdolfs Kārlis Leonīds

Rakstnieks. Dzimis 1863.1.I Cēsu apriņķa Ērgļu muižas pavāra ģimenē. Mācījies Ogres pagasta vācu privātskolā (1872-1875), Rīgas apriņķa vācu tirdzniecības skolā (1875-1881), pēc tam dzīvojis vecāku iepirktajās Braku mājās un turpinājis pašizglītību.

1882-1887 R.Blaumanis bija Kokneses muižas rakstvedis un pārvaldnieka māceklis. Šajā laikā publicēti pirmie dzejoļi un stāsti. 1892 izdota R.Blaumaņa pirmā prozas izlase igauņu valodā "Ölest katuse all" ("Zem salmu jumta"), bet 1893 latviski prozas krājums "Pie skala uguns". 90.gados R.Blaumanis kļuva populārs kā lugu rakstnieks. Ar lieliem panākumiem tās tika izrādītas arī Rīgas Latviešu biedrībā. "Zagļi", "Ļaunais gars", "Pazudušais dēls" - šīs lugas paaugstināja latviešu dramaturģijas līmeni. 90.gadu beigās tika publicēti R.Blaumaņa meistardarbi - noveles "Salna pavasarī", "Purva bridējs", "Andriksons" un "Nāves ēnā", kas izceļas ar lielisku stilu, psiholoģiski dziļi atsegtiem raksturiem. Liela publikas atsaucība bija arī joku lugām "Trīnes grēki", "No saldenās pudeles", sadzīves lugai "Skroderdienas Silmačos " (uz latviešu skatuves visvairāk izrādītā luga) un drāmām "Indrāni" un "Ugunī". Pēdējā R.Blaumaņa pabeigtā luga ir viencēliens "Sestdienas vakars" (uzvesta teātrī 1908).

R.Blaumaņa dzeja izdota krājumā "Ceļa malā" (1900, kopā ar Andrievu Niedru). Sevišķu popularitāti ieguva dzejoļi "Tālavas taurētājs", "Ziema", "Vēl Tu nezini", "Kā zagšus" (pēdējie arī komponēti). Pēc R.Blaumaņa darbiem veidotas filmas "Salna pavasarī"(1955), "Purva bridējs"(1966), "Nāves ēnā"(1971), "Indrāni"(1991).

1907.g. vasarā R.Blaumanis saslima ar tuberkulozi, kas strauji progresēja. 1908.g. vasarā viņš tika ievietots Takaharju sanatorijā Somijā, tur 1908.4.IX miris. Pārvests uz Latviju, apbedīts Ērgļu kapos, kur 1923 uzstādīts piemineklis (tēln. B.Dzenis). Rīgā R.Blaumaņa piemiņai 1929 uzstādīts piemineklis (tēln. T.Zaļkalns; tag. atrodas Kanālmalas apstādījumos), Madonas rajona Brakos 1959 atvērts memoriālais muzejs. Rīgā, Alberta ielā 12-9 Jaņa Rozentāla bij. dzīvoklī, kur R.Blaumanis 1906-1908 īrēja istabu, iekārtota rakstniekam veltīta ekspozīcija.

Izmantotā literatūra:

  1. Zālīte P. Rūdolfs Blaumanis, viņa darbi un nozīme literatūrā. R., 1923
  2. Volkova L. Tapšana. R., 1988.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012