Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Kari un nemieri


17 -18.gs.

Cīņa par kundzību Baltijas jūrā   (dominum maris Baltici) 

17.gs. tag. Latvijas teritorija atkal bija nokļuvusi vairāku savā starpā konkurējošu valstu interešu lokā. Vispirms sadūrās Polijas un Zviedrijas intereses, kas izraisīja Polijas-Zviedrijas karu (1600-1629) un beidzās ar zviedru uzvaru. Tam sekoja Krievijas-Polijas-Zviedrijas karš (1654-1667), kas jautājumu par kundzību Baltijas jūrā tomēr neatrisināja. Tāpēc Krievija 18.gs. turpināja tiekties uz R un iesaistījās arī Ziemeļu karā (1700-1721). Karš beidzās Krievijai labvēlīgi - tā ieguva pieeju Baltijas jūrai Igaunijas un Vidzemes piekrastē. Jaunajās pozīcijās Krievija centās nostiprināties un 1795 piespieda Kurzemes un Zemgales hercogu Pēteri Bīronu atkāpties no troņa un pārdot savu valdījumu Krievijai. Līdz ar Kurzemes un Zemgales hercogistes pievienošanu Krievija ieguva neaizsalstošas ostas un valdošo stāvokli Baltijas jūrā.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012