Atbildes, kuras tu meklē
Hercogs Ferdinands

Politiskās attiecības
Personālijas


1655-1737

Ferdinands Ketlers

Ketleru dinastijas Kurzemes un Zemgales hercogs 1711-1737. Hercoga Jēkaba Ketlera dēls. Dzimis Jelgavā, ilgus gadus dienējis Žečpospolitas karaspēkā. 1698, kad par Kurzemes un Zemgales hercogu kļuva nepilngadīgais Frīdrihs Vilhelms Ketlers, Žečpospolitas karalis Augusts II Stiprais, pretēji konstitūcijai, par hercoga aizbildni un pavaldoni iecēla Ferdinandu Ketleru. Starp jauniecelto aizbildni un hercogistes virspadomniekiem, kuriem pienācās šīs tiesības, un mazgadīgā hercoga māti izcēlās konflikts. Pēc Frīdriha Vilhelma nāves Ferdinands mantoja hercogistes troni, tomēr Jelgavā nejutās drošs un mēģināja hercogisti pārvaldīt no Dancingas, kas izrasīja muižnieku neapmierinātību. Pēc Ziemeļu kara un Lielā mēra hercogiste bija stipri izpostīta. Hercoga prombūtne veicināja muižniecības nostiprināšanos un hercoga varas sabrukumu. Ferdinandam nebija pēcnācēju un apkārtējās valstis - Krievija un Žečpospolita apsvēra iespēju pievienot hercogisti sev. Pēc hercoga nāves hercogistes troni ieguva Krievijas atbalstītais kandidāts Ernsts Johans Bīrons. Miris 1737 4.V Dancigā, apbedīts Hercogu kapenēs Jelgavā.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012