Atbildes, kuras tu meklē
Rīgas pils 1515. gadā

Politiskās attiecības
Personālijas


1517-1587

Gothards Ketlers

Livonijas ordeņa pēdējais mestrs un Kurzemes un Zemgales hercogistes pirmais hercogs, Ketleru dinastijas dibinātājs. Apmēram 20 gadu vecumā iestājies Livonijas ordenī un ļoti drīz kļuvis par Daugavpils komturu. 1559 Ketlers tika iecelts par ordeņa mestru un stingri ieturēja poļiem labvēlīgu politiku. 1561.28.XI Ketlers kopā ar arhibīskapu un Livonijas bruņniecību noslēdza līgumu ar Poliju par Livonijas konfederācijas likvidāciju - Kurzeme un Zemgale kļuva par Polijas vasaļvalsti un 1562.5.III Ketlers tika iecelts par tās pirmo hercogu. Līdz 1566 Ketlera pārvaldīšanā atradās arī pārējā Livonija. Savā darbībā hercogs bieži saduras ar muižniecības pretdarbību. Viens no viņa niknākajiem pretiniekiem bija bijušais Dobeles komturs Reke. Lai iegūtu muižniecības labvēlību un nostiprinātu atrašanos hercoga tronī, Ketlers 1570 izdeva tā saukto Gotharda privilēģiju. Pēc Livonijas ordeņa likvidācijas hercogs pārgāja luterticībā un izveidoja hercogistē luterisko zemes baznīcu ar tai nepieciešamajām institūcijām, kā arī pavēlēja uzcelt 70 jaunas baznīcas. 1572 hercogs izdeva jaunu baznīcas likumu, rūpējās par garīgo dzīvi un izglītību, atvēlēdams šiem pasākumiem prāvas summas no personīgiem līdzekļiem.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012