Atbildes, kuras tu meklē
Hercogs Jēkabs Ketlers ar sievu Luizi Šarloti
Hercoga Jēkaba rakstīta vēstule
Hercoga Jēkaba sieva Luize Šarlote
Kuldīgas pils
Hercoga Jēkaba attēls uz hercogistes dāldera

Politiskās attiecības
Pilsētas un novadi
Personālijas


1610 -1682

Jēkabs Ketlers

Ketleru dinastijas Kurzemes un Zemgales hercogs no 1642. Hercoga Vilhelma Ketlera dēls, dzimis Kuldīgas pilī, studējis Rostokas un Leipcigas universitātē. Būdams merkantilisma ideju piekritējs, attīstīja hercogistē aktīvu saimniecisko darbību - ierīkoja manufaktūras, būvēja kuģus (Ventspilī) un tos pārdeva, attīstīja tirdzniecību, ieguva kolonijas - 1651.g. Andreja salu, 1654 tās vietā Tobago salu. Hercogistei piederēja arī 2 dzelzs manufaktūras Norvēģijā, kā arī tiesības uz zveju tās piekrastē. Hercogs Jēkabs darbojās arī diplomātijā. Pēc viņa ierosinājuma Lībekā 1651 sanāca miera kongress. Krievijas-Polijas-Zviedrijas kara laikā 1658.g. zviedri iebruka Jelgavas pilī un saņēma gūstā hercogu un viņa ģimenes locekļus un noturēja Zviedrijā līdz 1660. Pēc atgriešanās hercogs Jēkabs bija zaudējis uzņēmību un izpostītās hercogistes saimniecībai vairs neveltīja lielu uzmanību. Viņš nespēja arī izsekot jaunajām tendencēm ekonomiski politiskajā dzīvē Eiropā.

Miris Jelgavas pilī, apbedīts Hercogu kapenēs.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012