Atbildes, kuras tu meklē
Kalendāra maiņas Latvijas teritorijā

Kultūra


16 - 20.gs.

Kalendāra izmaiņas Latvijas teritorijā

Pāreja no Jūlija kalendāra jeb vecā stila uz Gregora kalendāru jeb jauno stilu bijusi grūta un sarežģīta. Rīgā šo kalendāru maiņu 1584-1589 savā labā centās izmantot turīgie pilsētnieki cīņā ar Rīgas rāti par tiesībām piedalīties pilsētas pārvaldē (Kalendāra nemieri). Tā kā Latvijas novadi - Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale ietilpa dažādās valstīs, pāreja uz jauno stilu notika dažādos laikos. Lielākās atšķirības kalendāra lietošanā bija 17. un 18.gs. Pēc atsevišķu Latvijas novadu iekļaušanas Krievijas impērijā tika atjaunots vecais stils. Pēdējā pāreja uz jauno stilu notika 1.pasaules kara laikā, ko okupētajā teritorijā ieviesa Vācija. Visā Latvijas teritorijā vienots kalendārs tika pieņemts 1919.

Atšķirības starp Jūlija kalendāru (veco stilu) un Gregora kalendāru (jauno stilu):

GadsimtsJaunais kalendārs pret veco (starpība diennaktīs)
17+10
18+11
19 +12
20+13

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012