Atbildes, kuras tu meklē
2004.01. Kalendārs bibliotēkām

01.01 - aktierim Edgaram Liepiņam - 75 (1929-1989)

03.01 - dzejniekam Klāvam Elsbergam - 45 (1959-1987)

04.01 - dzejniekam, tulkotājam Vitālijam Ogam - 80 (1924-1984)

06.01 - rakstniekam Jānim Lejiņam - 50 (dz. 1954)

06.01 - rakstniekam Mārtiņam Krieviņam - 95 (1909-1988)

11.01 - literatūrzinātniekam Ojāram Krātiņam - 70 (dz. 1934)

11.01 - literatūrzinātniecei Margrietai Dombrovskai - 80 (1924-1965)

12.01 - dzejniekam, gleznotājam Voldemāram Avenam - 80 (dz. 1924)

13.01 - rakstniecei Dzintrai Žuravskai - 65 (dz. 1939)

17.01 - skolotājam, dzejniekam Andrejam Mezītim - 135 (1869-1918)

18.01 - žurnālistam, literatūrkritiķim Paulam Vīksnam - 110 (1894-1938)

19.01 - dzejniekam Fridriham Gulbim - 110 (1894-1951)

19.01 - rakstniekam Edgaram Alanam Po - 195 (1809-1849)

21.01 - režisoram, teātra kritiķim, žurnālistam Voldemāram Laursonam - 110 (1894-1942)

21.01 - tulkotājai, rakstniecei Laimai Rūmniecei - 85 (dz.1919)

22.01 - dzejniekam, žurnālistam, tulkotājam un sabiedriskajam darbiniekam Justam Paļeckim - 105 (1899-1980)

23.01 - rakstniekam Augustam Laiviņam - 115 (1889-1965)

24.01 - politiskajam darbiniekam, žurnālistam Fridriham Veinbergam - 160 (1844-1924)

24.02 - baletdejotājai Janinai Pankratei - 80 (1924–1997). Bibliogrāfija : “Bibliotēkās veicamie masu pasākumi”, 1.ceturksnis 1974., 21.lpp; “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1.ceturksnis 1994., 5.lpp

26.01 - gleznotājam Voldemāram Zeltiņam - 125 (1879-1909)

31.01 - rakstniekam Antonam Austriņam - 120 (1884-1934). Bibliogrāfija : "Bibliotēkās veicamie masu pasākumi”, 1.ceturksnis 1974., 21.lpp; “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1.ceturksnis 1994., 6.lpp

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Kalendārs bibliotēkām 2004. gada I ceturksnī. Par izdevumu atbild M. Jurciņa.

 

Skatīt arī Liepiņš Edgars

Skatīt arī Elsbergs Klāvs

Skatīt arī Lejiņš Jānis

Skatīt arī Krātiņš Ojārs

Skatīt arī Dombrovska Margrieta

Skatīt arī Avens Voldemārs

Skatīt arī Žuravska Dzintra

Skatīt arī Gulbis Fridrihs

Skatīt arī Rūmniece Laima

Skatīt arī Paļeckis (Paleckis) Justs

Skatīt arī Veinbergs Fridrihs

Skatīt arī Pankrate Janina

Skatīt arī Austriņš Antons