Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


13.-16.gs.

Kapituls

Livonijas ordeņa vadošo personu: ordeņa mestra, ordeņa maršala, komturu un fogtu sapulce, kas sanāca vismaz 2 reizes gadā, visbiežāk Cēsu pilī. Tajā lēma par visiem svarīgākajiem ordeņa iekšējās dzīves, valsts pārvaldes un ārpolitikas jautājumiem, kā arī ievēlēja un pārvēlēja ordeņa amatpersonas. Kapitula sēdes vadīja mestrs, viņa prombūtnē - ordeņa maršals. No 14.gs. kapitulos izraudzījās arī Livonijas ordeņa mestra kandidātus. Kapituls ierobežoja mestra varu, jo tikai ar tā atļauju mestrs drīkstēja rīkoties ar ordeņa finansēm, slēgt līgumus, izlēņot ordeņa zemes, mainīt valsts iedzīvotāju tiesisko stāvokli; ar kapitula atļauju mestrs drīkstēja izbraukt no Livonijas.

Dažreiz par kapitulu sauca arī ordeņa locekļu kopsapulci.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012