Atbildes, kuras tu meklē
A.Kirhenšteins dārzā

Politiskās attiecības
Izglītība un zinātne
Personālijas


1872-1963

Kirhenšteins Augusts

Mikrobiologs. Pēc Latvijas okupācijas (1940.17.VI) tika izraudzīts par marionešu valdības vadītāju (A.Kirhenšteina valdība). 1940.21.VII-25.VIII nosacīti pildīja arī valsts prezidenta pienākumus. Dzimis 18.IX Mazsalacā, Valtenbergas muižas rentnieka ģimenē. 1901 beidzis Tērbatas veterinārijas institūtu. Strādājis par veterinārārstu Valmierā un Limbažos, kur sācis arī zinātniskos pētīju - mus. Par aktīvu līdzdalību 1905. gada revolūcijā aizmuguriski piespiests nāvessods. 1906 emigrējis uz Šveici. Pievērsies pētnieciskajam darbam; publicējies Šveices un Vācijas žurnālos. 1917 atgriezies Latvijā. 1919 VI iestājas Latvijas armijā. No 1920 strādājis LU; pirmais LU aizstāvējis doktora grādu (1923). No 1923 XI LU profesors. LU Serumstacijas dibinātājs un direktors. No 1939 Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas profesors. Darbojies Latvijas kultūras tuvināšanas biedrībā ar PSRS tautām. No 1940 VII Tautas Saeimas, vēlāk LPSR Augstākās Padomes deputāts, 1940.25.VIII-1952.10.VI LPSR Augstākās Padomes prezidija priekšsēdētājs. No 1941 Latvijas Kompartijas biedrs. Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā dzīvoja Maskavā. 1945 tika piešķirts bioloģijas zinātņu doktora grāds. 1946-1962 LPSR ZA Mikrobioloģijas institūta direktors. 1949-1952 Latvijas kompartijas CK biroja loceklis. 1951-1958 LPSR ZA viceprezidents, PSRS un Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, Franču Akadēmisko Palmu (līdz 1940), vēlāk ar 6 Ļeņina ordeņiem, 3 Darba Sarkanā Karoga ordeņiem un Tēvijas kara 1. pakāpes ordeni. 1957 ieguvis Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukumu.

Miris 1963.3.XI Rīgā. Apbedīts Raiņa kapos.

Izmantotā literatūra:

  1. Augusts Kirhenšteins. 1872-1972. R., 1972.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012