Atbildes, kuras tu meklē

Saimnieciskā dzīve


Klaušas

Piespiedu darbs, ko zemnieks bez atlīdzības veica muižas saimniecībā, lietojot savus darbarīkus, parasti arī zirgu (muižas klaušas); arī zemes rentes veids pēc zemnieku brīvlaišanas. Pirms dzimtbūšanas nostiprināšanās, saskaņā ar padošanās līgumiem iekarotās Baltijas tautas bija spiestas pildīt sabiedriskās klaušas.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012