Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Reliģija
Kultūra
Pilsētas un novadi


Kontrreformācija   (arī rekatolizācija) 

Centieni atjaunot Romas katoļu baznīcas kundzību. Latvijas teritorijā katolicisma atjaunošana sākās pēc Livonijas sabrukuma, kad tā nonāca katoliciskās Polijas un Lietuvas (no 1569 Žečpospolita) atkarībā. Pēc reformācijas Latvijā bija izveidojušās luterāņu draudzes. Visspēcīgāk luterisms bija nostiprinājies Rīgā, kas bija kļuvusi par sava veida protestantisma centru Baltijā. Būtiski panākumi bija arī Kurzemes un Zemgales hercogistei, kur, pateicoties hercoga Gotharda Ketlera, pūlēm ļoti ātri tika izveidota luteriskā zemes baznīca.

Katolicisma atjaunošanai vispirms tika nodibināta Livonijas katoļu bīskapija ar sēdekli Cēsīs. 1582 kopā ar Stefanu Batoriju Rīgā ieradās arī jezuīti, kuru rīcībā pēc karaļa prasības tika nodota Jēkaba baznīca, bet bijušajā Marijas-Magdalēnas klosterī izvietojās jezuītu kolēģija. Drīz jezuītu kolēģija tika nodibināta arī Jelgavā, tomēr tur katoļu pūlēm nebija panākumu. Daudz labāk jezuītiem veicās Vidzemē, Cēsīs, Valmierā un citur tika atjaunotas katoļu draudzes. Kalendāra nemieru laikā 1587.g. rudenī rīdzinieki jezuītus padzina, un viņi meklēja glābiņu Jelgavā. Rīgā jezuīti varēja atgriezties tikai 1591 IV. Rīgā un Vidzemē katoļi savas pozīcijas centās atjaunot līdz 1621, kad pēc Polijas-Zviedrijas kara poļi no turienes tika padzīti un tos nomainīja luterismam uzticīgā Zviedrija.

Kurzemes un Zemgales hercogistē katolicisma pozīciju restaurācijas iespējas pastāvēja līdz 1795. Ik pa laikam Žečpospolitas karaļi centās piespiest hercogus būt iecietīgiem pret katoļu Baznīcu, prasīja solījumus celt katoļu baznīcas un atbalstīt garīdzniekus. Tomēr hercogu stingrā luteriskā pārliecība un hercogistes iedzīvotāju, jo sevišķi muižniecības, uzticība luterismam katoļu baznīcai neļāva nostiprināties.

Strīdīgs var būt jautājums par Latgali un kontrreformācijas uzvaru tās teritorijā. Jādomā, ka 16.gs. tur bija pārāk īss laiks, lai tiktu izveidota protestantiskā baznīca. Pēc Latgales nonākšanas katoliciskās Lietuvas un Polijas sastāvā un Pārdaugavas hercogistes izveidošanas tās muižniecība saglabāja uzticību vecajai ticībai.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012