Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1917-1919

Latviešu pagaidu Nacionālā padome   (arī Nacionālā padome) 

Dibināta 1917.17\30.XI Valkā (darbojās arī Petrogradā), to veidoja sabiedrisko organizāciju partiju, Vidzemes un Latgales Pagaidu zemes padomju pārstāvji. Nacionālā padome pieņēma lēmumu par latviešu etniskās teritorijas apvienošanu (Latvijas valsts robežas) un pirmoreiz oficiāli deklarēja savas darbības mērķi - neatkarīgas nacionālas valsts izveidošanu. Deklarācijā Nacionālā padome pasludināja, ka "Latvija, kurā ieiet Vidzeme, Kurzeme un Latgale, ir autonoma valstsvienība, kuras stāvokli, attiecības uz ārieni un iekšējo iekārtu noteiks viņas Satversmes sapulce un tautas "plebiscīts" ". Par Nacionālās padomes valdes priekšsēdi tika ievēlēts V. Zāmuēls, par viņa vietniekiem -

K. Pauļuks, J. Palcmanis. Nacionālo padomi 1917.19.XII/1918.1. Iskolats slēdza, taču tā darbību atjaunoja (sāk. Petrogradā, tad Valkā) un centās panākt Latvijas starptautisku atzīšanu. 1918.11.XI Lielbritānija Latviešu pagaidu Nacionālo padomi atzina par Latvijas pārstāvi de facto. Līdz ar Latvijas Tautas padomes izveidošanu Nacionālā padome pakāpeniski darbību izbeidza.

Izmantotā literatūra:

  1. Dokmenti stāsta. Dokum. krājums. R., 1988.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012