Atbildes, kuras tu meklē
Miera līguma parakstīšana Rīgā
Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums

Politiskās attiecības
Kari un nemieri
Likumdošana un tiesības


1920

Latvijas - Padomju Krievijas miera līgums

1920.11.VIII Rīgā parakstīja miera līgumu, ar kuru tika izbeigts kara stāvoklis starp Latviju un Padomju Krieviju un noteikta robeža starp abām valstīm. Vēlāk to precizēja (Latvijas valsts robežas). Par Latvijas vai Krievijas pilsoņiem tika atzīti iedzīvotāji, kas līdz 1. pasaules kara sākumam (1914.1.VIII) dzīvoja attiecīgajā teritorijā. Līgumā tika paredzēta arī materiālo un kultūras vērtību, īpašumu un dokumentu reevakuācija, kā arī Latvijas bēgļu atgriešanās. Latvijas Satversmes sapulce šo līgumu ratificēja 1920.2.IX, Krievija - 1920.9.IX. Starp abām valstīm tika nodibināti diplomātiskie un konsulārie sakari.

Miera līguma 2. pantā bija rakstīts, ka "Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti" un "labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās" no visām tiesībām, kas izrietēja no tā, ka Latvija bija Krievijas impērijas sastāvdaļa. Pārkāpjot šo līgumu, Padomju Savienība 1940.17.VI okupēja Latvijas Republiku.

Izmantotā literatūra:

  1. Dokumenti stāsta. Dokum. krājums. R., 1988.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012