Atbildes, kuras tu meklē
Pagaidu valdība ierodas Liepājā
Latvijas Pagaidu valdības sagaidīšana Rīgā

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1918-1920

Latvijas Pagaidu valdība

Latvijas Tautas padome par ministru prezidentu ievēlēja Kārli Ulmani un uzdeva viņam sastādīt Pagaidu valdību. Tās sastāvs mainījās 3 reizes: 1918.19.XI-1919 VII; 1919 VII-XII; 1919 XII-1920 VI. Visu valdību vadītājs bija K. Ulmanis, bet ārlietu ministrs - Zigfrīds Meierovics.

Pagaidu valdības galvenais uzdevums bija atbrīvot Latvijas teritoriju un izbeigt karadarbību. Šim nolūkam bija nepieciešama armija, bet tās izveidošanai trūka līdzekļu. Tāpēc 1918.7.XII Pagaidu valdība bija spiesta noslēgt kompromisa līgumu ar Vācijas valdības pilnvaroto A. Vinnigu par Baltijas landesvēra sastāva izmaiņām. 29.XII valdība piekrita piešķirt Latvijas pilsoņu tiesības visiem landesvēristiem, kas būs 4 nedēļas cīnījušies pret lieliniekiem.

1919 I-VII Pagaidu valdība uzturējās Liepājā. Rīgā (līdz 22.V) un Latvijas A daļā saimniekoja P. Stučkas valdība. Lielinieciskās P. Stučkas valdības izrīcības un imperiālistiskās Vācijas valdības (A. Niedras ministru kabinets) ar teroru saistītā politika Latvijā noskaņoja Latvijas iedzīvotājus par labu Pagaidu valdības centieniem. Sevišķi tas izpaudās izšķirošajās cīņās bermontiādes laikā. Pēc Pāvela Bermonta-Avalova armijas sakāves, cīņai pret P. Stučkas valdībai pakļautajām sarkanarmijas daļām, kas 1919.g. vidū bija atkāpušies uz Latgali, Pagaidu valdība noslēdza sadarbības līgumu ar Poliju. Polija Latvijas armijai palīgā atsūtīja ~ 20 tūkst. karavīru. Sarkanās armijas daļas bija spiestas atkāpties. 1920.1.II ar Padomju Krieviju tika noslēgts pamiera līgums.

1920.12.VI Pagaidu valdības vietā darbu sāka Satversmes sapulces izveidotais Ministru kabinets.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012