Atbildes, kuras tu meklē

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1991

Latvijas Republikas neatkarības atgūšana

Pēc Augusta puča Maskavā izgāšanās, Latvijas Republikas Augstākā Padome, izmantojot PSRS ortodoksālo spēku neveiksmi un situāciju, kad impērijā sabruka konstitucionālās valsts varas un pārvaldes institūcijas, kā arī balstoties uz Neatkarības deklarāciju un Latvijas Republikas iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, 1991.21.VIII plkst. 13.10 pieņēma konstitucionālo likumu Par Latvijas Republikas valstisko statusu (111 deputāti balsoja - par, 13 - pret). Likumā tika pasludināts:

1. Noteikt, ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika, kurā Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai un kuras valstisko statusu nosaka Latvijas Republikas 1922.gada 15.februāra Satversme.

2. Atzīt par spēku zaudējušu 1990.gada 4.maija deklarācijas "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" 5.punktu, ar kuru tika noteikts pārejas periods Latvijas valstiskuma atjaunošanai de facto.

Likumā tika noteikts, ka līdz 5.Saeimas sasaukšanai augstāko valsts varu valstī pilnībā īsteno Latvijas Republikas Augstākā Padome un, ka turpmāk Latvijā būs spēkā tikai Latvijas augstāko valsts varas un pārvaldes institūciju likumi un lēmumi.

Likums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Latvija atguva neatkarību un kļuva par starptautisko attiecību subjektu. 1991 VIII-IX sākās Latvijas Republikas atjaunotās neatkarības atzīšanas process. 1991.18.IX Latvija kļuva par ANO dalībvalsti. Vēlāk tā iestājās arī citās starptautiskās organizācijās. (1996 Latvijai bija diplomātiskās attiecības ar >160 valstīm).

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012