Atbildes, kuras tu meklē
Ļeņins Latvijas Sociāldemokrātijas kongresā
Konfiscētie ieroči un nelegālā literatūra

Politiskās attiecības
Pilsētas un novadi


1899-1906

Latvijas Sociāldemokrātijas pirmsākumi

19. un 20.gs. mijā no strādnieku pulciņiem Latvijā sāka veidoties nelielas sociāldemokrātiskas organizācijas, kuru mērķis bija aizstāvēt strādājošo intereses un vadīt strādnieku kustību. 1899 VIII izveidojās Rīgas sociāldemokrātiskā organizācija. Drīz vien tajā bija ~200 biedru. 1901-1902 sociāldemokrātiskās organizācijas un strādnieku pulciņi izveidojās arī Liepājā, Ventspilī un Talsos. Šo pilsētu un Rīgas sociāldemokrātiskās organizācijas 1902 IV Rīgā apvienojās Baltijas latviešu sociāldemokrātiskajā strādnieku organizācijā (BLSDSO). BLSDSO organizēja nelegālas sapulces, 1.Maija demonstrācijas, izplatīja lapiņas, kurās aicināja iedzīvotājus uz cīņu pret patvaldību. 1904.g. BLSDSO sāka nelegāli izdot laikrakstu "Cīņa"(iznāca ar nelieliem pārtraukumiem līdz 1990.24.V).

1904 VI Rīgā notika Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) 1.kongress, kurā apvienojās visas latviešu sociāldemokrātiskās organizācijas. Kongresā piedalījās 11 delegāti (arī Pēteris Stučka), kas pārstāvēja 2500 biedrus. Par tuvāko politisko mērķi LSDSP izvirzīja patvaldības gāšanu un demokrātiskās republikas nodibināšanu. Kongresa delegāti atbalstīja LSDSP apvienošanos ar Krievijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju (KSDSP) uz federālisma pamatiem.

1905 VI sanāca LSDSP 2.kongress. Tajā laikā partijā bija ~10 tūkst. biedru. Tā kā kongress notika 1905.gada revolūcijas pacēluma laikā, tika pieņemts lēmums sākt bruņotu cīņu (Tukuma bruņotā sacelšanās). Kongresa delegāti aicināja pilsētu un lauku iedzīvotājus rīkot streikus (oktobra ģenerālstreiks; laukstrādnieku jūlija ģenerālstreiks), baznīcu demonstrācijas, kā arī izvērst plašu aģitāciju zemnieku vidū un karaspēka daļās. LSDSP organizēja ieroču sagādi, lielākajos rūpniecības uzņēmumos izveidoja speciālas kaujinieku vienības.

1906.23.VII/5.VIII-26.VII/8.VIII notika LSDSP 3.kongress, kas apstiprināja LSDSP apvienošanos ar KSDSP pēc teritoriālās autonomijas principa. Pēc apvienošanās partija sāka saukties par Latvijas Sociāldemokrātiju (LSD). Kongress turpināja darbu kā LSD 1. kongress un tajā vairākuma atbalstu ieguva lielinieku idejas.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012