Atbildes, kuras tu meklē
Latvijas Tautas padomes plenārsēde

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1918-1920

Latvijas Tautas padome   (arī Tautas padome) 

Pirmā visas Latvijas iedzīvotāju pārstāvniecība. To izveidoja 1918.17.XI Latvijas politisko partiju (Latviešu zemnieku savienība, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Latvijas Demokrātiskā partija, Radikāldemokrātiskā partija un citas) un etnisko minoritāšu (vāciešu, ebreju, krievu, lietuviešu, poļu) izvirzītie pārstāvji (102 cilvēki). Par Tautas padomes priekšsēdi tika ievēlēts Jānis Čakste, par viņa vietniekiem - M.Skujenieks un Gustavs Zemgals. 1918.17.XI Tautas padome pieņēma politisko platformu, kurā tika noteikta:

- Satversmes sapulces ievēlēšana;

- valsts forma - demokrātiska republika;

- suverēnā vara līdz Satversmes sapulces sasaukšanai pieder Tautas padomei, bet izpildvara - Latvijas Pagaidu valdībai.

Par Pagaidu valdības vadītāju tika ievēlēts Kārlis Ulmanis. Nākamajā dienā - 18.XI Tautas padome pasludināja Latvijas valsts nodibināšanu (Latvijas Republikas pasludināšana). Pirms Stučkas valdības ienākšanas Rīgā 1919 I Tautas padome pārcēlās uz Liepāju un tās darbība uz laiku tika pārtraukta. Šajā laikā Tautas padomes galvenos uzdevumus veica politisko partiju Starpfrakciju birojs. Tautas padome darbību atsāka 1919 VII Rīgā un, sagatavojusi Satversmes sapulces vēlēšanas, kas notika 1920.17.-18.IV, darbību izbeidza reizē ar Satversmes sapulces darba sākumu.

Izmantotā literatūra:

  1. Dokumenti stāsta. Dokum. krājums R., 1988

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012