Atbildes, kuras tu meklē
Saeimas delegācijas sagaidīšana Maskavā
Rīgas iedzīvotāji dodas uz vēlēšanu iecirkni
Latvijas inkorporācijas neatzīšana
Tautas Saeimas delegācija
A.Kirhenšteina runa

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1940

Latvijas iekļaušana PSRS

Jaunizveidotā Tautas Saeima 1940.21.VII pieņēma deklarāciju par padomju varas nodibināšanu Latvijā un tikko pasludinātās Latvijas PSR iekļaušanu PSRS. Saskaņā ar Satversmi (77.pants) Saeima nebija tiesīga grozīt valsts iekārtu. Šādu lēmumu varēja pieņemt vienīgi visas tautas nobalsošana jeb referendums. Latvijas Republikas pasludināšana par LPSR vienkāršoja inkorporācijas formāli juridisko procedūru. Kaut arī PSRS AP 5.VIII vienbalsīgi nobalsoja par Latvijas iekļaušanu PSRS, vairāk nekā 60 pasaules demokrātiskās valstis šo aktu neatzina par tiesisku.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012