Atbildes, kuras tu meklē
Demonstrācija Rīgā
Veikala nacionalizācijas akta parakstīšana
Fabrikas nacionalizācijas akta parakstīšana
Latvijas PSR valdības locekļi
"Padomju Latvijas pirmie stahanovieši"
Strādnieku gvardes bataljons
Drāmas teātra rotājums

Saimnieciskā dzīve
Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1940-1941

Latvijas sovjetizācija

Pēc Latvijas iekļaušanas PSRS sākās strauja politiskās dzīves pārkārtošana atbilstoši PSRS totalitārajai sistēmai (totalitārisms). Pilsētu un pagastu pašpārvaldes tika likvidētas, to vietā iecēla izpildkomitejas. Tautas Saeima pašpasludinājās par Latvijas PSR Augstāko Padomi. Steidzami tika pieņemti likumi par zemes, banku, rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu, namīpašumu, transporta līdzekļu, kinoteātru u.c. īpašumu nacionalizāciju. Latvijas ekonomika tika iekļauta PSRS plānveida saimniecībā. Sāka realizēt arī padomju zemes reformu. 1941.24.VI laikrakstā "Cīņa" jau publicēja informāciju par pirmo kolhozu nodibināšanu Latgalē (Augšpils un Kārsavas pag.)

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012