Atbildes, kuras tu meklē
Ļubļinas ūnijas noslēgšana
Zīmogs ar Vītauta attēlu
Lietuviešu karavīrs

Saimnieciskā dzīve
Politiskās attiecības


13.-16.gs.

Lietuvas valsts

Par lietuviešu viduslaiku valsts pamatlicēju tiek uzskatīts kunigaitis Mindaugs, kas ap 1236 pārvaldīja visu Austrumlietuvu - tā saukto Mindauga Lietuvu. 1251 Mindaugs kristījās, bet 1253 pāvesta vārdā tika kronēts par Lietuvas karali. Tomēr pēc Durbes kaujas (1260) Mindaugs pārtrauca attiecības ar vāciešiem un atkrita no kristietības. 13.gs. Lietuvas valsts sāka pakļaut Krievzemes teritorijas, taču sevišķi strauji krievu kņazistes Lietuvas valstī tika iekļautas 14.gs. - Lietuvas valdnieku jeb lielkunigaišu Vīta (1295-1316), Ģedimina (1316-1341), Algirda (1345-1377), Jagaiļa (1377-1392) un Vētauta (1392-1430) valdīšanas gados. Pēc Polockas, Smoļenskas, Čerņigovas, Kijevas un citur austrumslāvu zemju iekļaušanas Lietuvā tā kļuva par vienu no lielākajām viduslaiku Eiropas valstīm. Vītauta valdīšanas gados Lietuvas valdījumi sasniedza Melnās jūras krastus. Lietuva līdz 14.gs. beigām (Žemaitija līdz 15.gs. 1. ceturksnim) palika pagāniska zeme, pret kuru Vācu ordenis sludināja un organizēja krusta karus.

Lietuvas lielkunigaitis Jagailis 1385 noslēdza ar Poliju Krēvas ūniju un apņēmās pāriet katoļticībā. Ar to sākās Lietuvas pievēršanās kristietībai. Savienībā ar Poliju Lietuva sakāva Vācu ordeni Grunvaldes-Tannenbergas kaujā (1410), kā arī uzvarēja ordeni vairākos turpmākajos karos.

15.gs. Lietuvā sāka veidoties klaušu muižas, pieauga lietuviešu bajāru politiskā un ekonomiskā varenība, iedibinājās dzimtbūšana. Līdz ar to mazinājās lielkunigaiša vara un Lietuvas valsts centralizācija. Arvien grūtāk Lietuvai kļuva nosargāt savas austrumu teritorijas no Maskavas lielkņazistes, kas bija sākusi krievu zemju apvienošanu.

15. un 16.gs. 1. pusē Lietuvas valsts un Polijas karalistes tuvināšanās turpinājās. Lietuviešu bajāru vidū pieauga poļu valodas un kultūras ietekme. Livonijas kara laikā abas valstis noslēdza Ļubļinas ūniju (1569), apvienojoties vienā valstī - Žečpospolitā jeb Polijas un Lietuvas republikā.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012