Atbildes, kuras tu meklē

Saimnieciskā dzīve
Iedzīvotāju sociālie slāņi


19.gs.

Māju iepirkšana

Zemes īpašumu atpirkšana no muižniekiem pēc zemieku brīvlaišanas Kurzemē un Vidzemē. Sākotnēji zemnieki naudas trūkuma dēļ nevarēja iepirkt mājas, tāpēc tās rentēja. No 1864, kad tika pieņemti jauni kredītbiedrību noteikumi, apstākļi māju iepirkšanai uzlabojās. Mājas iepērkot, daļa no summas zemniekam bija jāiemaksā tūlīt, bet otru daļu varēja muižniekam nomaksāt pakāpeniski ar muižnieku kredītbiedrības starpniecību. Vidzemē visvairāk mājas tika iepirktas 19.gs.70.gados, bet Kurzemē - 70.gadu beigās un 80.gadu sākumā. Līdz gadsimta beigām lielākā daļa māju bija atpirktas (1910 Kurzemē bija iepirktas gandrīz visas mājas - 99%, bet 1912 Vidzemē - vairāk nekā 90% māju).

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012