Atbildes, kuras tu meklē
Kuršu darbarīki un ieroči

Kultūra


3-6.gs.

Mazkatužu kapulauks   (arī Rucavas Mazkatužu kapulauks) 

Agrā un vidējā dzelzs laikmeta apbedījumu vieta Liepājas raj. Rucavas pagastā. Arheoloģiskie izrakumi izdarīti 1924 (vad. E.Vāle), 1942 (vad. E. Šturms) un 1960 (vad. P. Stepiņš). Izpētīti 62 3-6.gs. kapi. Mirušie glabāti nesadedzināti ovālās vai četrstūrainās līdz 0,7m dziļās bedrēs, orientēti Z-D vai pretējā virzienā un apbērti ar tumšu, vietām ogļainu zemi. Ugunskuru paliekas, ogles un degušu kaulu paliekas liecina par ugunsritiem un bēru mielastiem. Dažās kapu bedrēs pie apbedīto galvas vai kājām konstatēti akmeņi. Ticot aizkapa dzīvei, līdzdots bagāts kapu inventārs - bronzas rotaslietas (saktas, kaklariņķi, rotadatas, gredzeni), dzintara un stikla krelles, romiešu bronzas monētas, dzelzs darbarīki (naži, cirvji, šķēpu gali u.c.). Ar 3.gs. mirušajiem līdzdotas arī izkaptis. Izplatīta kapa piedeva, kas vēlāk raksturīga kuršu apbedījumiem, ir īpaši apbedīšanai darināti miniatūri māla trauciņi. Rotas dažkārt novietotas tāšu vācelē. Starp apbedījumiem atzīmējami divi 3.gs. kapi - karavīra apbedījums (3. kaps) ar ovāla koka vairoga paliekām, šķēpa galu, cirvi, izkapti, nazi, rotaslietām (gredzeni, stopsaktas) un trim romiešu monētām un kalēja kaps ar dzelzs apstrādes rīkiem (āmuru, lūškām, dzelzs iesmu u.c.). Kapulaukā apbedīti balti - kuršu cilšu pārstāvji.

Ar provinciālromisko kultūru saistītie priekšmeti (monētas, saktas, stikla krelles) liecina par sakariem ar Centrāleiropu. Mazkatužu kapulaukam līdzīgas apbedījumu vietas zināmas Liepājas rajona Medzes pagasta Kapsēdē un Rietumlietuvā.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012