Atbildes, kuras tu meklē
Neatkarības deklerācijas pieņemšana
Neatkarības deklarācijas pieņemšana

Politiskās attiecības
Likumdošana un tiesības


1990

Neatkarības deklarācija   (arī 4. maija deklarācija) 

Latvijas PSR AP 4.V pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Visā Latvijas teritorijā tika atjaunota 1922.g. Satversmes darbība. Latvijas valsts atguva tās pirmspadomju oficiālo nosaukumu - Latvijas Republika. Tomēr līdz Satversmes jaunās redakcijas pieņemšanai, 1922.g. Satversmes darbība tika apturēta, izņemot 4 pantus, kuros noteikts Latvijas valsts konstitucionāli tiesiskais pamats:

1.pants - Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika;

2.pants - Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai;

3.pants - Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežas sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.

6.pants - Saeimu ievēl vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.

Latvijas Republikas valsts varas de facto atjaunošanai tika noteikts pārejas periods, kas izbeidzās ar Saeimas sasaukšanu. Pārejas periodā augstāko valsts varu Latvijā īstenoja Latvijas Republikas Augstākā Padome.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012