Atbildes, kuras tu meklē
Nikolajs I

Politiskās attiecības
Personālijas


1796-1855

Nikolajs I

Krievijas imperators no 1825. Troni ieguva pēc Aleksandra I nāves un vecākā brāļa Konstantīna atteikšanās no troņa dekabristu dumpja laikā. Nikolaja I valdīšanas laikā nostiprinājās valsts militāri birokrātiskā pārvalde. Cars ieviesa stingru cenzūru, ierobežoja laikrakstu izdošanu. 1850 aizliedza universitātēs mācīt filozofiju, kā arī apgrūtināja jauniešu iestāšanos dažādās mācību iestādēs, palielinot mācību maksu. Organizēja stingru policejisku uzraudzību pār pilsoņiem to brīvā gara izpausmēs. Cīņai ar revolucionāriem nodibināja īpašu policejisku iestādījumu t.s. Trešo nodaļu. Nikolaja I valdīšanas laikā Krievijā tika izdots "Pilnīgs Krievijas impērijas likumu krājums", kā arī citi likumu kopojumi (1845.g. Baltijas provinču likumu 1-2.daļa, kā arī atsevišķi noteikumi par zemnieku stāvokļa uzlabošanu). Ārpolitikā centās nostiprināt Krievijas varenību Melnās jūras baseinā un Balkānos. Viņa valdīšanas laikā notika kari ar Persiju (1826-1828), Turciju (1827-1829), turpinājās Kaukāza un Vidusāzijas iekarošana. 1830-1831 Nikolajs I nežēlīgi apspieda poļu sacelšanos.

Miris Krimas kara laikā.

"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012